جانوران مهره‌دار - پرندگان: کلاغ پیسه

نام: کلاغ پیسه Pied crow
نام علمی: Corvus albus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: گنجشک‌سانان
خانواده: کلاغان
سرده: کلاغ
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن پسین (۱۱/۶۰۸ تا ۵/۳۳۲ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: منطقه‌های باز نزدیک روستاها و شهرهای زیر صحرای بزرگ آفریقا
زندگانی: ۶ تا ۱۰ سال (دربند ۲۰ سال)
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ۳ تا ۶ تخم (با ۱۸ تا ۱۹ روز زمان جوجه‌کشی)
خوراک: همه‌چیزخواری همچون شکار بی‌مهرگان و حشرات، پستانداران کوچک، تخم و جوجه‌ی پرندگان، خزندگان، همچنین لاشه‌ی جانوران، دانه و میوه‌ی گیاهان، زباله و...
رنگ: سیاه، با گردن و شکمی سفیدرنگ
اندازه: وزن ۵۲۰ گرم، بدن به درازای ۴۸ تا ۵۲ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۸۵ تا ۹۸ سانتی‌متر
ویژگی: کلاغ پیسه پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست یا جفتی، ولی در منطقه‌های دارای خوراک فراوان در دسته‌های بزرگ، همچنین پرنده‌ای باهوش و تک‌همسر، دارای نوک و پاهایی نیرومند و...

جانوران مهره‌دار - پرندگان: کلاغ پیسه

جانوران مهره‌دار - پرندگان: کلاغ پیسه

جانوران مهره‌دار - پرندگان: کلاغ پیسه

جانوران مهره‌دار - پرندگان: کلاغ پیسه

جانوران مهره‌دار - پرندگان: کلاغ پیسه

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده