جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب خال‌دار کوچک

نام: عقاب خال‌دار کوچک Lesser spotted eagle
نام علمی: Clanga pomarina
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: بازسانان
خانواده: بازان
سرده: عقاب‌های خال‌دار
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌های شرق اروپا (زمستان‌ها منطقه‌ی خاورمیانه و مرکز آفریقا)
زندگانی: ۲۶ سال
سن بلوغ: ۳ سالگی
زادآوری: ۱ تا ۳ تخم (با ۳۸ تا ۴۱ روز زمان جوجه‌کشی)
خوراک: شکار پستانداران کوچک، پرندگان، خزندگان، دوزیستان و...
رنگ: قهوه‌ای روشن، دارای نوک‌پایه و پاهایی زرد و چشمانی قهو‌ه‌ای رنگ
اندازه: وزن ۱ تا ۱/۴ کیلوگرم برای نرها و ۱/۳ تا ۲/۲ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۵۵ تا ۶۷ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۴۶ تا ۱۶۸ سانتی‌متر

ویژگی: عقاب خال‌دار کوچک یا عقاب جنگلی پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست، ولی در زمان کوچ در کنار عقاب‌های دیگر، همچنین در زمان زادآوری در کنار جفت و فرزندان، تک‌همسر، دارای نوکی بزرگ و خمیده، همچنین دارای بینایی بسیار خوب و پاها و بال‌هایی نیرومند و...

جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب خال‌دار کوچک

جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب خال‌دار کوچک

جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب خال‌دار کوچک

جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب خال‌دار کوچک

جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب خال‌دار کوچک

 

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده