جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب خال‌دار بزرگ

نام: عقاب خال‌دار بزرگ Greater spotted eagle
نام علمی: Clanga clanga
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: بازسانان
خانواده: بازان
سرده: عقاب‌های خال‌دار
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (VU) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌های شمال اروپا و آسیا (زمستان‌ها جنوب شرقی اروپا، شمال شرقی آفریقا، منطقه‌ی خاورمیانه، قاره‌مانند هند و شرق آسیا)
زندگانی: ناشناخته
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ۲ تخم (با ۴۲ تا ۴۵ روز زمان جوجه‌کشی)
خوراک: شکار پستانداران کوچک، پرندگان، خزندگان، دوزیستان و...
رنگ: قهوه‌ای تیره، دارای نوک‌پایه و پاهایی زرد و چشمانی قهو‌ه‌ای رنگ
اندازه: وزن ۱/۶ تا ۲/۵ کیلوگرم، بدن به درازای ۵۹ تا ۷۱ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۵۷ تا ۱۷۹ سانتی‌متر
ویژگی: عقاب خال‌دار بزرگ پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست، ولی در زمان کوچ در کنار عقاب‌های دیگر، همچنین در زمان زادآوری در کنار جفت و فرزندان، تک‌همسر، دارای نوکی بزرگ و خمیده، همچنین دارای بینایی بسیار خوب و پاها و بال‌هایی نیرومند، دارای آشیانه‌هایی بزرگ با ژرفای ۲۰ تا ۵۰ و پهنای ۷۰ تا ۱۱۰ سانتی‌متر و...

جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب خال‌دار بزرگ

جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب خال‌دار بزرگ

جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب خال‌دار بزرگ

جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب خال‌دار بزرگ

جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب خال‌دار بزرگ

۵
از ۵
۵ مشارکت کننده