​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

جانوران مهره‌دار - پرندگان: جیجاق اوراسیایی

نام: جیجاق اوراسیایی Eurasian jay
نام علمی: Garrulus glandarius
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: گنجشک‌سانان
خانواده: کلاغان
سرده: جیجاق‌های جیرجیری
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن میانه (۱۵/۹۷ تا ۱۱/۶۰۸ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌های درختان بلوط و شهرهای قاره‌ی اروپا، شمال غربی آفریقا، شمال آسیا، شمال خاورمیانه و قاره‌مانند هند، شرق و جنوب شرق آسیا
زندگانی: ۱۶ سال
سن بلوغ: ۱ تا ۲ سالگی
زادآوری: ۳ تا ۶ تخم (با ۱۶ تا ۱۹ روز زمان جوجه‌کشی)
خوراک: همه‌چیزخواری همچون شکار بی‌مهرگان و حشرات، بندپایان، جوندگان کوچک، تخم و جوجه‌ی پرندگان، خفاش، همچنین دانه و میوه‌ی گیاهان و...
رنگ: قهوه‌ای گراینده به صورتی، با لکه‌ای آبی‌رنگ با نوارهای سیاه در روی بال‌ها، همچنین دارای دو لکه‌ی سیاه سبیل‌مانند در کناره‌های نوک
اندازه: وزن ۱۴۰ تا ۱۹۰ گرم، بدن به درازای ۳۴ تا ۳۵ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۵۲ تا ۵۸ سانتی‌متر
ویژگی: جیجاق اوراسیایی یا بلوط‌خورک پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست یا جفتی، ولی در منطقه‌های دارای خوراک فراوان در دسته‌های بزرگ، همچنین پرنده‌ای باهوش و تک‌همسر و...

جانوران مهره‌دار - پرندگان: جیجاق اوراسیایی

جانوران مهره‌دار - پرندگان: جیجاق اوراسیایی

جانوران مهره‌دار - پرندگان: جیجاق اوراسیایی

جانوران مهره‌دار - پرندگان: جیجاق اوراسیایی

جانوران مهره‌دار - پرندگان: جیجاق اوراسیایی

۵
از ۵
۱ مشارکت کننده