جانوران مهره‌دار - پرندگان: قرقی

نام: قرقی Eurasian sparrowhawk
نام علمی: Accipiter nisus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: بازسانان
خانواده: بازان
سرده: باز
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌های منطقه‌های معتدل و گرمسیری قاره‌های اروپا و آسیا و شمال و شرق قاره‌ی آفریقا
زندگانی: ۴ سال (بیشینه تا ۲۰ سال)
سن بلوغ: ۱ تا ۳ سالگی
زادآوری: ۴ تا ۵ تخم (با ۳۳ روز زمان جوجه‌کشی)
خوراک: شکار پرندگان کوچک همچون چرخ‌ریسک، سِهرِه، گنجشک، سار، کبوتر و زاغی، پستانداران کوچک همانند موش و خفاش و...
رنگ: خاکستری گراینده به آبی تا قهوه‌ای در پشت و سفید با نوارهای قهوه‌ای‌رنگ در سینه و شکم، دارای خط ابرویی سفید و پاها و چشمانی زردرنگ
اندازه: وزن ۱۱۰ تا ۱۹۶ گرم برای نرها و ۱۸۵ تا ۳۴۲ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۲۹ تا ۳۴ سانتی‌متر برای نرها و ۳۵ تا ۴۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۵۹ تا ۶۴ سانتی‌متر برای نرها و ۶۷ تا ۸۰ سانتی‌متر برای ماده‌ها (ماده‌ها ۲۵ درصد بزرگ‌ترند)
ویژگی: قرقی یا قوش‌گنجشک اوراسیایی یا قوش‌گنجشک شمالی Northern sparrowhawk، پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری در کنار جفت و فرزندان، بیشتر تک‌همسر، چابک در گذر از میان شاخه‌های انبوه درختان با بدنی کوچک و باریک و بال‌هایی کوتاه و دُمی بلند، دارای آشیانه‌هایی با ژرفای ۲۰ و پهنای ۶۰ سانتی‌متر، توانا به داشتن زیستگاهی تا ۳۵ کیلومتر مربع و...

جانوران مهره‌دار - پرندگان: قرقی

جانوران مهره‌دار - پرندگان: قرقی

جانوران مهره‌دار - پرندگان: قرقی

جانوران مهره‌دار - پرندگان: قرقی

جانوران مهره‌دار - پرندگان: قرقی

۵
از ۵
۳ مشارکت کننده