​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

جانوران مهره‌دار - پرندگان: پیغوی کوچک

نام: پیغوی کوچک Shikra
نام علمی: Accipiter badius
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: بازسانان
خانواده: بازان
سرده: باز
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌های جنوب آسیا و زیر صحرای بزرگ آفریقا
زندگانی: ۷ سال
سن بلوغ: ۱ سالگی
زادآوری: ۳ تا ۴ تخم (با ۱۸ تا ۲۱ روز زمان جوجه‌کشی)
خوراک: شکار پستانداران و پرندگان کوچک، مارمولک، حشرات و...
رنگ: خاکستری در پشت و سفید با نوارهای قهوه‌ای‌رنگ در سینه و شکم، دارای نوک‌پایه، پاها و چشمانی زردرنگ
اندازه: وزن ۱۰۰ تا ۱۹۰ گرم برای نرها و ۱۳۰ تا ۲۶۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۲۵ تا ۴۴ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۴۸ تا ۵۶ سانتی‌متر برای نرها و ۵۶ تا ۶۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها
ویژگی: پیغوی کوچک یا قوشِ‌غاز نواردار کوچک Little banded goshawk پرنده‌ای روزگرد، تک‌همسر، دارای نوکی خمیده و پاها و بال‌هایی نیرومند، همچنین دارای آوای پیغو پیغو پیغو، چابک در گذر از میان شاخه‌های انبوه درختان با بال‌های پهن کوتاه و دُمی باریک و بلند و...

جانوران مهره‌دار - پرندگان: پیغوی کوچک

جانوران مهره‌دار - پرندگان: پیغوی کوچک

جانوران مهره‌دار - پرندگان: پیغوی کوچک

جانوران مهره‌دار - پرندگان: پیغوی کوچک

جانوران مهره‌دار - پرندگان: پیغوی کوچک

۵
از ۵
۳ مشارکت کننده