جانوران مهره‌دار - پرندگان: باز سیاه

نام: باز سیاه Black goshawk
نام علمی: Accipiter melanoleucus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: بازسانان
خانواده: بازان
سرده: باز
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌ها و بیابان‌های بیشتر کشورهای زیر صحرای بزرگ آفریقا
زندگانی: ناشناخته
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ۲ تا ۴ تخم (با ۳۴ تا ۳۸ روز زمان جوجه‌کشی)
خوراک: شکار پرندگان همچون کبوتر، جوندگان کوچک، خدنگ‌ها، خفاش و...
رنگ: سیاه در پشت و سفید در سینه و شکم، با پاها و نوکی به رنگ زرد و چشمانی سرخ‌رنگ
اندازه: وزن ۴۵۰ تا ۶۵۰ گرم برای نرها و ۷۵۰ تا ۱۰۲۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۵۰ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها نزدیک به ۱ متر
ویژگی: باز سیاه یا قوشِ‌غاز سیاه Black goshawk یا قوشِ‌گنجشک سیاه Black sparrowhawk پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری در کنار جفت و فرزندان، تک‌همسر، دارای آشیانه‌هایی بزرگ با ژرفای ۳۰ تا ۷۵ و پهنای ۵۰ تا ۷۰ سانتی‌متر و...

جانوران مهره‌دار - پرندگان: باز سیاه

جانوران مهره‌دار - پرندگان: باز سیاه

جانوران مهره‌دار - پرندگان: باز سیاه

جانوران مهره‌دار - پرندگان: باز سیاه

جانوران مهره‌دار - پرندگان: باز سیاه

۵
از ۵
۵ مشارکت کننده