جانوران مهره‌دار - پرندگان: بازگنجشک سیاه

جانوران مهره‌دار - پرندگان: بازگنجشک سیاه

جانوران مهره‌دار - پرندگان: بازگنجشک سیاه

نام: بازگنجشک سیاه Black sparrowhawk
نام علمی: Accipiter melanoleucus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: بازسانان
خانواده: بازان
زیرخانواده: بازیان
سرده: بازها
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌ها، درخت‌زارها، درختچه‌زارها، تالاب‌ها و منطقه‌های شهری زیر صحرای بزرگ آفریقا
زندگانی: ناشناخته
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: تخم‌گذار، ۲ تا ۴ تخم، با ۳۴ تا ۳۸ روز زمان جوجه‌کشی
خوراک: شکار پرندگان همچون کبوترها، دراج‌های سیاه، پیغوی کوچک، بازگنجشک اوامبو، شهباز آفریقایی و جغد جنگلی آفریقایی، همچنین گاهی پستانداران کوچک همچون جوندگان، خدنگ‌ها، خفاش‌ها و...
شکارگران: ناشناخته
رنگ: سیاه در پشت و سفید در سینه و شکم، با پاها و نوکی به رنگ زرد و چشمانی سرخ‌رنگ
اندازه: وزن ۴۳۰ تا ۴۹۰ گرم برای نرها و ۶۵۰ تا ۹۸۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۴۰ تا ۵۸ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۷۷ تا ۱۰۵ سانتی‌متر
ویژگی: بازگنجشک سیاه یا باز سیاه Black goshawk، پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست یا جفتی، همچنین پرنده‌ای تک‌همسر، دارای بال‌هایی بزرگ و پهن، سری پوشیده از پَر، چشمانی درشت و نوکی خمیده و قلاب‌مانند، همچنین دارای پاهایی نیرومند، پنجه‌هایی بلند و ناخن‌هایی تیز و خمیده، دارای بینایی و شنوایی بسیار خوب ولی بویایی کم‌توان، دارای آشیانه‌هایی بزرگ با ژرفای ۳۰ تا ۷۵ و پهنای ۵۰ تا ۷۰ سانتی‌متر و...
بن‌مایگان: wikipedia - oiseaux
نگاره: Laurent ESSELEN - Allan Holland

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۴ مشارکت کننده