جانوران مهره‌دار - پرندگان: زاغی سبز بورنئو

نام: زاغی سبز بورنئو Bornean green magpie
نام علمی: Cissa jefferyi
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: گنجشک‌سانان
خانواده: کلاغان
سرده: زاغی‌های دم‌کوتاه
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن میانه (۱۵/۹۷ تا ۱۱/۶۰۸ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی شمال جزیره‌ی بورنئو در جنوب شرقی آسیا
زندگانی: ناشناخته
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ۲ تا ۶ تخم (با نزدیک به ۳ هفته زمان جوجه‌کشی)
خوراک: شکار بی‌مهرگان و حشرات، خزندگان کوچک و...
رنگ: سبز با ماسکی سیاه‌رنگ، همچنین نوک، پاها و بخشی از بال‌ها سرخ‌رنگ
اندازه: وزن ۱۲۵ گرم، بدن به درازای ۲۷ تا ۳۸ سانتی‌متر، بال‌ها به درازای ۱۳ سانتی‌متر
ویژگی: زاغی سبز بورنئو پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست یا جفتی، ولی در منطقه‌های دارای خوراک فراوان در دسته‌های بزرگ، همچنین پرنده‌ای باهوش و تک‌همسر و...

جانوران مهره‌دار - پرندگان: زاغی سبز بورنئو

جانوران مهره‌دار - پرندگان: زاغی سبز بورنئو

جانوران مهره‌دار - پرندگان: زاغی سبز بورنئو

جانوران مهره‌دار - پرندگان: زاغی سبز بورنئو

جانوران مهره‌دار - پرندگان: زاغی سبز بورنئو

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده