جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب مارخور پنجه‌کوتاه

نام: عقاب مارخور پنجه‌کوتاه Short-toed snake eagle
نام علمی: Circaetus gallicus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: بازسانان
خانواده: بازان
سرده: عقاب مارخور
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی پلیوسن (۵/۳۳۲ تا ۲/۵۶ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌ها، دشت‌ها و منطقه‌های خشک قاره‌های اروپا و آسیا
زندگانی: ۱۷ سال
سن بلوغ: ۳ تا ۴ سالگی
زادآوری: ۱ تخم (با ۱ تا ۲ ماه زمان جوجه‌کشی)
خوراک: شکار خزندگانی همچون مار و مارمولک، پستانداران کوچک، گاهی پرندگان و حشرات و...
رنگ: قهوه‌ای گراینده به خاکستری در پشت و سفید در سینه و شکم، با چشمانی زردرنگ
اندازه: وزن ۱/۲ تا ۲/۳ کیلوگرم، بدن به درازای ۵۹ تا ۷۰ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۶۲ تا ۱۹۵ سانتی‌متر (ماده‌ها ۲۰ درصد بزرگ‌ترند)
ویژگی: عقاب مارخور پنجه‌کوتاه پرنده‌ای روزگرد، تک‌همسر، دارای پاهایی با پوست کلفت محافظی طبیعی در برابر گزش مارها، همچنین دارای آشیانه‌هایی با ژرفای ۳۰ و پهنای ۶۰ سانتی‌متر و...

جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب مارخور پنجه‌کوتاه

جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب مارخور پنجه‌کوتاه

جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب مارخور پنجه‌کوتاه

جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب مارخور پنجه‌کوتاه

جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب مارخور پنجه‌کوتاه

۵
از ۵
۳ مشارکت کننده