جانوران مهره‌دار - پرندگان: زاغ نوک‌زرد

نام: زاغ نوک‌زرد Yellow-billed chough
نام علمی: Pyrrhocorax graculus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: گنجشک‌سانان
خانواده: کلاغان
سرده: زاغ
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن میانه (۱۵/۹۷ تا ۱۱/۶۰۸ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: کوه‌های بلند جنوب اروپا، شمال آفریقا، آسیای میانه، کشور نپال و غرب چین
زندگانی: ۵ تا ۱۰ سال
سن بلوغ: ۳ سالگی
زادآوری: ۳ تا ۵ تخم (با ۱۴ تا ۲۱ روز زمان جوجه‌کشی)
خوراک: شکار بی‌مهرگان و حشرات، نرم‌تنان، همچنین دانه و میوه‌ی گیاهان و...
رنگ: سیاه با پاهایی سرخ‌رنگ و نوکی کوتاه به رنگ زرد
اندازه: وزن ۱۹۱ تا ۲۴۴ گرم، بدن به درازای ۳۷ تا ۳۹ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۷۵ تا ۸۵ سانتی‌متر
ویژگی: زاغ نوک‌زرد یا زاغ آلپی Alpine chough پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست یا جفتی، ولی در منطقه‌های دارای خوراک فراوان در دسته‌های بزرگ، همچنین پرنده‌ای باهوش و تک‌همسر و...

جانوران مهره‌دار - پرندگان: زاغ نوک‌زرد

جانوران مهره‌دار - پرندگان: زاغ نوک‌زرد

جانوران مهره‌دار - پرندگان: زاغ نوک‌زرد

جانوران مهره‌دار - پرندگان: زاغ نوک‌زرد

جانوران مهره‌دار - پرندگان: زاغ نوک‌زرد

۵
از ۵
۴ مشارکت کننده