جانوران مهره‌دار - پرندگان: کلاغ سیاه

جانوران مهره‌دار - پرندگان: کلاغ سیاه

جانوران مهره‌دار - پرندگان: کلاغ سیاه

نام: کلاغ سیاه Rook
نام علمی: Corvus frugilegus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: گنجشک‌سانان
خانواده: کلاغان
سرده: کلاغ‌ها
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی پلیستوسن پسین (۱۲۶۰۰۰ تا ۱۱۷۰۰ سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: منطقه‌های باز، سبزدشت‌ها، دشت‌های رودخانه‌ای، سبزه‌زارها، زمین‌های کشاورزی، چراگاه‌ها و شهرهای قاره‌ی اروپا، شمال منطقه‌ی خاورمیانه همچون ایران، منطقه‌ی قفقاز، آسیای میانه و شرق قاره‌ی آسیا
زندگانی: ۱۵ تا ۲۲ سال
سن بلوغ: ۲ سالگی
زادآوری: تخم‌گذار، ۲ تا ۷ تخم، با ۱۶ تا ۱۸ روز زمان جوجه‌کشی
خوراک: همه‌چیزخواری ولی بیشتر ریشه، دانه و میوه‌ی گیاهان (۶۰ درصد)، همچون شکار بی‌مهرگان و حشرات همچون کرم، سوسک، عنکبوت، هزارپا، حلزون و لارو حشرات، پستانداران و پرندگان کوچک، تخم و جوجه‌ی پرندگان، دوزیستان همانند سمندرک کارپات، همچنین زباله و گاهی لاشه‌ی جانوران
شکارگران: عقاب شاهی، عقاب طلایی، عقاب استپ، عقاب خال‌دار بزرگ، سارگپه‌ی پابلند و بوف شاخ‌دار بزرگ
رنگ: سیاه با درخشندگی آبی یا ارغوانی گراینده به آبی، دارای پاهایی سیاه و نوکی خاکستری‌رنگ، همچنین دارای نوک‌پایه‌ای سفید و بدون پَر
اندازه: وزن ۲۸۰ تا ۳۴۰ گرم، بدن به درازای ۴۴ تا ۴۶ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۸۱ تا ۹۹ سانتی‌متر
درباره‌ی جانور: کلاغ سیاه پرنده‌ای روزگرد و پنجه‌رو است، به‌گونه‌ای که بر روی انگشتان پا راه می‌رود. همچنین کلاغ‌های سیاه پرندگانی باهوش، تک‌همسر و گروه‌زیست هستند. آنان در گله‌هایی بزرگ و در کنار هم زندگی می‌کنند. این پرندگان بال‌هایی بزرگ و پهن، دُمی کوتاه، چشمانی درشت و نوکی بزرگ و خمیده دارند. همچنین آنان دارای پاهایی نیرومند و پنجه‌هایی بلند، نوک‌تیز و خمیده هستند.
بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - oiseaux-birds
نگاره: -

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۲ مشارکت کننده