جانوران مهره‌دار - پرندگان: کلاغ سیاه

جانوران مهره‌دار - پرندگان: کلاغ سیاه

جانوران مهره‌دار - پرندگان: کلاغ سیاه

نام: کلاغ سیاه Rook
نام علمی: Corvus frugilegus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: گنجشک‌سانان
خانواده: کلاغان
سرده: کلاغ‌ها
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی پلیستوسن پسین (۱۲۶۰۰۰ تا ۱۱۷۰۰ سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: منطقه‌های باز، سبزدشت‌ها، دشت‌های رودخانه‌ای، سبزه‌زارها، زمین‌های کشاورزی، چراگاه‌ها و شهرهای قاره‌ی اروپا، شمال منطقه‌ی خاورمیانه همچون ایران، منطقه‌ی قفقاز، آسیای میانه و شرق قاره‌ی آسیا
زندگانی: ۱۵ تا ۲۲ سال
سن بلوغ: ۲ سالگی
زادآوری: تخم‌گذار، ۲ تا ۷ تخم، با ۱۶ تا ۱۸ روز زمان جوجه‌کشی
خوراک: همه‌چیزخواری ولی بیشتر ریشه، دانه و میوه‌ی گیاهان (۶۰ درصد)، همچون شکار بی‌مهرگان و حشرات همچون کرم، سوسک، عنکبوت، هزارپا، حلزون و لارو حشرات، پستانداران و پرندگان کوچک، تخم و جوجه‌ی پرندگان، دوزیستان همانند سمندرک کارپات، همچنین زباله، گاهی لاشه‌ی جانوران و...
شکارگران: عقاب شاهی، عقاب طلایی، عقاب استپ، عقاب خال‌دار بزرگ، سارگپه‌ی پابلند و بوف شاخ‌دار بزرگ
رنگ: سیاه با درخشندگی آبی یا ارغوانی گراینده به آبی، دارای پاهایی سیاه و نوکی خاکستری‌رنگ، همچنین دارای نوک‌پایه‌ای سفید و بدون پَر
اندازه: وزن ۲۸۰ تا ۳۴۰ گرم، بدن به درازای ۴۴ تا ۴۶ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۸۱ تا ۹۹ سانتی‌متر
ویژگی: کلاغ سیاه پرنده‌ای روزگرد و گروه‌زیست، همچنین پرنده‌ای باهوش و تک‌همسر، دارای بال‌هایی بزرگ و پهن، دُمی کوتاه، نوکی بزرگ و خمیده و چشمانی درشت، همچنین دارای پاهایی نیرومند، پنجه‌هایی بلند و ناخن‌هایی تیز و خمیده و...
بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - oiseaux-birds
نگاره: -

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۸ مشارکت کننده