​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

جانوران مهره‌دار - پرندگان: کلاغ سیاه

نام: کلاغ سیاه Rook (bird)
نام علمی: Corvus frugilegus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: گنجشک‌سانان
خانواده: کلاغیان
سرده: کلاغ
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن میانه (۱۵/۹۷ تا ۱۱/۶۰۸ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: قاره‌های اروپا و آسیا
زندگانی: ۲۰ سال
زادآوری: ۳ تا ۵ تخم (با ۱۶ تا ۱۸ روز خوابیدن روی تخم)
خوراک: همه‌چیزخواری همچون شکار حشرات، پستانداران و پرندگان کوچک و لاشه‌ی آن‌ها و همچنین گیاهان، میوه‌ها، دانه‌ها، زباله و...
ویژگی: کلاغ سیاه باهوش‌ترین پرنده و از باهوش‌ترین جانوران، دارای بدنی سیاه و نوکی خاکستری، با وزن ۲۸۰ تا ۳۴۰ گرم، بدنی به درازای ۴۴ تا ۴۶ و بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۸۱ تا ۹۹ سانتی‌متر و...
-----
بن‌مایه: فرتورچین (https://farturchin.com)

جانوران مهره‌دار - پرندگان: کلاغ سیاه

جانوران مهره‌دار - پرندگان: کلاغ سیاه

جانوران مهره‌دار - پرندگان: کلاغ سیاه

جانوران مهره‌دار - پرندگان: کلاغ سیاه

جانوران مهره‌دار - پرندگان: کلاغ سیاه

۵
از ۵
۲ مشارکت کننده