جانوران مهره‌دار - پرندگان: کلاغ سیاه

نام: کلاغ سیاه Rook (bird)
نام علمی: Corvus frugilegus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: گنجشک‌سانان
خانواده: کلاغان
سرده: کلاغ
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی تارانشین (۱۲۶۰۰۰ تا ۱۱۷۰۰ سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: دشت‌ها، زمین‌های کشاوری، روستاها و شهرهای قاره‌های اروپا و آسیا
زندگانی: ۱۵ تا ۲۰ سال (دربند تا ۶۹ سال)
سن بلوغ: ۲ سالگی
زادآوری: ۳ تا ۵ تخم (با ۱۶ تا ۱۸ روز زمان جوجه‌کشی)
خوراک: همه‌چیزخواری همچون شکار پستانداران کوچک، تخم و جوجه‌ی پرندگان، حشرات، نرم‌تنان، همچنین لاشه‌ی جانوران، دانه و میوه‌ی گیاهان، زباله و...
رنگ: سیاه با درخشندگی آبی یا بنفش گراینده به آبی، دارای پاهای سیاه و نوکی خاکستری‌رنگ
اندازه: وزن ۲۸۰ تا ۳۴۰ گرم، بدن به درازای ۴۴ تا ۴۶ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۸۱ تا ۹۹ سانتی‌متر
ویژگی: کلاغ سیاه پرنده‌ای روزگرد و گروه‌زیست در دسته‌های بسیار بزرگ، تک‌همسر، پرنده‌ای باهوش با توانایی به‌کارگیری ابزار، دارای نوک و پاهایی نیرومند و...

جانوران مهره‌دار - پرندگان: کلاغ سیاه

جانوران مهره‌دار - پرندگان: کلاغ سیاه

جانوران مهره‌دار - پرندگان: کلاغ سیاه

جانوران مهره‌دار - پرندگان: کلاغ سیاه

جانوران مهره‌دار - پرندگان: کلاغ سیاه

۵
از ۵
۷ مشارکت کننده