جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی بینی‌کوتاه

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی بینی‌کوتاه

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی بینی‌کوتاه

نام: تاس‌ماهی بینی‌کوتاه Shortnose sturgeon
نام علمی: Acipenser brevirostrum
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: تاس‌ماهی‌سانان
زیرراسته: تاس‌ماهی‌سانیان
خانواده: تاس‌ماهیان
سرده: تاس‌ماهی‌های بنیادین
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ماستریختین (۷۲/۱ تا ۶۶ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۶ تا ۵۳ متری (بیشتر ۶ تا ۳۴ متری) آب‌های نیمه‌گرمسیری ۴۱ رود و شاخاب کرانه‌های شرقی کشورهای کانادا و آمریکا از رود سنت جان در استان نیوبرانزویک در شرق کشور کانادا تا رود ایندیان در ایالت فلوریدا در جنوب شرقی کشور آمریکا در آمریکای شمالی
زندگانی: ۶۷ سال
سن بلوغ: نرها ۱۰ تا ۱۴ سالگی و ماده‌ها ۶ تا ۱۷ سالگی
زادآوری: تخم‌گذار، ۴۰۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰۰ تخم، با ۱۳ روز زمان ماندن در تخم (این ماهی‌ها برای زادآوری و تخم‌ریزی، همه ساله به رودخانه‌ها کوچ می‌کنند. همچنین نرها هر سال یا یک سال در میان و ماده‌ها هر ۳ تا ۵ سال یک‌بار زادآوری می‌کنند.)
خوراک: شکار لارو حشرات آبزی، نرم‌تنان، سخت‌پوستان، دوکفه‌ای‌ها، شکم‌پایان، پرتاران و دوجورپایان
شکارگران: آدمی، تمساح‌ها، کوسه‌ها، شیرهای دریایی، فک خاکستری (از خانواده‌ی فکان بی‌گوش) و ماهی‌های بزرگ همانند گربه‌ماهی‌سانان، دهان‌گردماهی دریایی، خارماهی نواری، کپور معمولی، کپوراردک‌ماهی شمالی، گربه‌ماهی کانال، باس دهان‌کوچک، لوتی زرد، اردک‌ماهی زرد و ماهی افتان
رنگ: قهوه‌ای تیره تا زیتونی-سیاه در پشت و سفید یا زرد در شکم
اندازه: وزن ۲۳ کیلوگرم، بدن به درازای ۱۴۳ (بیشتر ۵۰) سانتی‌متر
درباره‌ی جانور: تاس‌ماهی بینی‌کوتاه بدنی دراز، دوکی‌مانند و بدون پولک دارند. همچنین آنان دهانی زیرین و ۴ سبیلک در زیر پوزه‌ی‌شان دارند. آنان می‌توانند با این سبیلک‌ها خوراک خود را در آب‌های تیره و کدر و همچنین در شن‌ها و ماسه‌ها پیدا کنند. تاس‌ماهی‌های بینی‌کوتاه بر روی بدن‌شان ۵ ردیف سپرچه‌ی استخوانی دارند. این سپرچه‌ها در ۱ ردیف پشتی، ۲ ردیف پهلویی و ۲ ردیف شکمی جای گرفته‌اند. این جانوران همانند کوسه‌ها دارای باله‌ی دُمی دگرباله‌ای یا هتروسرکال (ناهمسان) هستند. تاس‌ماهی‌های بینی‌کوتاه بر روی سرشان گیرنده‌های الکتریکی دارند. این ماهی‌ها می‌توانند میدان‌های الکتریکی پیرامون ماهیان دیگر را ردیابی و آنان را شکار کنند؛ همچون ماهیانی که در زیر ماسه‌ها پنهان شده‌اند.
بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
نگاره: Gallery.Nanfa

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده