جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی رنگین‌کمان‌ماهیان (بخش دوم)

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی رنگین‌کمان‌ماهیان (بخش دوم)

خانواده‌ی رنگین‌کمان‌ماهیان Melanotaeniidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی گل‌آذین‌ماهی‌سانیان، از راسته‌ی گل‌آذین‌ماهی‌سانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. در این نوشته که به بخش دوم خانواده‌ی رنگین‌کمان‌ماهیان می‌پردازد با ۲۵ گونه (از ۵۰ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی رنگین‌کمان‌ماهیان استرالیایی Melanotaeniinae
دنباله‌ی سرده‌ی رنگین‌کمان‌ماهی‌های استرالیایی Melanotaenia

 

ماهی رنگین‌کمانی اوگیلبی

نام: ماهی رنگین‌کمانی اوگیلبی Ogilby's rainbowfish
نام علمی: Melanotaenia ogilbyi
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رورد لورنتس در استان پاپوآی جنوبی کشور اندونزی در غرب جزیره‌ی گینه‌ی نو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۷ سانتی‌متر

 

ماهی رنگین‌کمانی پاپوآیی

نام: ماهی رنگین‌کمانی پاپوآیی Papuan rainbowfish
نام علمی: Melanotaenia papuae
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارهای نزدیک شهر پورت مورسبی در جنوب شرقی کشور پاپوآ گینه‌ی نو در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۶/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

ماهی رنگین‌کمانی پارکینسون

نام: ماهی رنگین‌کمانی پارکینسون Parkinson's rainbowfish
نام علمی: Melanotaenia parkinsoni
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری دریاچه‌های غرب کشور پاپوآ گینه‌ی نو در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۱۱ سانتی‌متر برای نرها و ۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

ماهی رنگین‌کمانی دریاچه‌ی کوروموی

نام: ماهی رنگین‌کمانی دریاچه‌ی کوروموی Lake Kurumoi rainbowfish
نام علمی: Melanotaenia parva
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری دریاچه‌ی کوروموی در استان پاپوآی غربی کشور اندونزی در غرب جزیره‌ی گینه‌ی نو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۵/۵ سانتی‌متر

 

ماهی رنگین‌کمانی کوتوله

نام: ماهی رنگین‌کمانی کوتوله Dwarf rainbowfish
نام علمی: Melanotaenia praecox
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رود مامبِرامو در استان پاپوآی کشور اندونزی در شمال جزیره‌ی گینه‌ی نو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۵ سانتی‌متر

 

ماهی رنگین‌کمانی رودخانه‌ی فلای

نام: ماهی رنگین‌کمانی رودخانه‌ی فلای Fly River rainbowfish
نام علمی: Melanotaenia sexlineata
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رود فلای در استان غربی کشور پاپوآ گینه‌ی نو در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۷/۳ سانتی‌متر

 

ماهی رنگین‌کمانی شرقی

نام: ماهی رنگین‌کمانی شرقی Eastern rainbowfish
نام علمی: Melanotaenia splendida
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودها، جویبارها و دریاچه‌های شمال کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۲۰ سانتی‌متر

 

ماهی رنگین‌کمانی نواری

نام: ماهی رنگین‌کمانی نواری Banded rainbowfish
نام علمی: Melanotaenia trifasciata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودها، جویبارها و دریاچه‌های ایالت کوئینزلند و سرزمین شمالی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۱۳ سانتی‌متر

 

ماهی رنگین‌کمانی فان هرن

نام: ماهی رنگین‌کمانی فان هرن Van Heurn's rainbowfish
نام علمی: Melanotaenia vanheurni
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودهای استان پاپوآی غربی کشور اندونزی در غرب جزیره‌ی گینه‌ی نو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱۶ سانتی‌متر برای نرها و ۱۰ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

سرده‌ی Rhadinocentrus

 

ماهی رنگین‌کمانی آراسته

نام: ماهی رنگین‌کمانی آراسته Ornate rainbowfish
نام علمی: Rhadinocentrus ornatus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودها و دریاچه‌های شمال ایالت نیو ساوت ولز و جنوب ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۶ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

سرده‌ی Iriatherina

 

ماهی رنگین‌کمانی باله‌نخی

نام: ماهی رنگین‌کمانی باله‌نخی Threadfin rainbowfish
نام علمی: Iriatherina werneri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری باتلاق‌ها و آبگیرهای شمال کشور استرالیا و مرکز و جنوب جزیره‌ی گینه‌ی نو در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۴ سانتی‌متر برای نرها و ۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

زیرخانواده‌ی ماهیان چشم‌آبی Pseudomugilinae
سرده‌ی ماهی‌های چشم‌آبی پاپوآ Kiunga

 

چشم‌آبی شیشه‌ای

نام: چشم‌آبی شیشه‌ای Glass blue-eye
نام علمی: Kiunga ballochi
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارهای رود فلای در کشور پاپوآ گینه‌ی نو در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳ سانتی‌متر

 

سرده‌ی ماهی‌های چشم‌آبی Pseudomugil

 

چشم‌آبی پوپوندِتا

نام: چشم‌آبی پوپوندِتا Popondetta blue-eye
نام علمی: Pseudomugil connieae
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارهای پیرامون شهر پوپوندِتا در شرق کشور پاپوآ گینه‌ی نو در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۵ سانتی‌متر برای نرها و ۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

چشم‌آبی دُم‌چنگالی

نام: چشم‌آبی دُم‌چنگالی Forktail blue-eye
نام علمی: Pseudomugil furcatus
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارهای جنوب شرقی شهر پوپوندِتا در شرق کشور پاپوآ گینه‌ی نو در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۵ سانتی‌متر برای نرها و ۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

چشم‌آبی خال‌دار

نام: چشم‌آبی خال‌دار Spotted blue-eye
نام علمی: Pseudomugil gertrudae
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودها، جویبارها و باتلاق‌های شمال کشور استرالیا و جنوب جزیره‌ی گینه‌ی نو در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳/۸ سانتی‌متر

 

چشم‌آبی ناهویدا

نام: چشم‌آبی ناهویدا Inconspicuous blue-eye
نام علمی: Pseudomugil inconspicuus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارهای رود فلای در کشور پاپوآ گینه‌ی نو در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳/۵ سانتی‌متر

 

چشم‌آبی ایوانتسوف

نام: چشم‌آبی ایوانتسوف Ivantsoff Blue-eye
نام علمی: Pseudomugil ivantsoffi
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودهای استان پاپوآی غربی کشور اندونزی در غرب جزیره‌ی گینه‌ی نو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳ تا ۴ سانتی‌متر

 

چشم‌آبی نئون سرخ

نام: چشم‌آبی نئون سرخ Red neon blue-eye
نام علمی: Pseudomugil luminatus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودهای استان پاپوآی کشور اندونزی در شمال جزیره‌ی گینه‌ی نو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱/۹ سانتی‌متر

 

چشم‌آبی عسلی

نام: چشم‌آبی عسلی Honey blue-eye
نام علمی: Pseudomugil mellis
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری دریاچه‌ها و جویبارهای جنوب ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳/۵ سانتی‌متر

 

چشم‌آبی گینه‌ی نو

نام: چشم‌آبی گینه‌ی نو New Guinea blue-eye
نام علمی: Pseudomugil novaeguineae
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارهای رود فلای در مرکز جنوب جزیره‌ی گینه‌ی نو در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳/۶ سانتی‌متر

 

چشم‌آبی باتلاقی

نام: چشم‌آبی باتلاقی Swamp blue-eye
نام علمی: Pseudomugil paludicola
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودهای جنوب غربی کشور پاپوآ گینه‌ی نو و استان پاپوآی غربی کشور اندونزی در جزیره‌ی گینه‌ی نو در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳/۵ سانتی‌متر

 

چشم‌آبی ترانما

نام: چشم‌آبی ترانما Transparent blue-eye
نام علمی: Pseudomugil pellucidus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودهای استان پاپوآی کشور اندونزی در جزیره‌ی گینه‌ی نو در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳/۱ سانتی‌متر

 

چشم‌آبی واگِلکوپ

نام: چشم‌آبی واگِلکوپ Vogelkop blue-eye
نام علمی: Pseudomugil reticulatus
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارهای استان‌های پاپوآی غربی و پاپوآی جنوب غربی کشور اندونزی در جزیره‌ی گینه‌ی نو در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۲/۸ سانتی‌متر

 

چشم‌آبی آرام

نام: چشم‌آبی آرام Pacific blue-eye
نام علمی: Pseudomugil signifer
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارها و رودهای کرانه‌های شرقی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۸/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

زیرخانواده‌ی سیمین‌پهلوهای باله‌بادبانی Telmatherininae
سرده‌ی Marosatherina

 

ماهی رنگین‌کمانی سِلِب

نام: ماهی رنگین‌کمانی سِلِب Celebes rainbowfish
نام علمی: Marosatherina ladigesi
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارهای جزیره‌ی سولاوِسی کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۸ سانتی‌متر

 

گونه‌های خانواده‌ی رنگین‌کمان‌ماهیان (بخش نخست) - (بخش دوم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲ مشارکت کننده