جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی رنگین‌کمان‌ماهیان (بخش دوم)

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی رنگین‌کمان‌ماهیان (بخش دوم)

خانواده‌ی رنگین‌کمان‌ماهیان Melanotaeniidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی گل‌آذین‌ماهی‌سانیان، از راسته‌ی گل‌آذین‌ماهی‌سانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. در این نوشته که به بخش دوم خانواده‌ی رنگین‌کمان‌ماهیان می‌پردازد با ۲۵ گونه (از ۵۰ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی رنگین‌کمان‌ماهیان استرالیایی Melanotaeniinae
دنباله‌ی سرده‌ی رنگین‌کمان‌ماهی‌های استرالیایی Melanotaenia

 

ماهی رنگین‌کمانی اوگیلبی

نام: ماهی رنگین‌کمانی اوگیلبی Ogilby's rainbowfish
نام علمی: Melanotaenia ogilbyi
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رورد لورنتس در استان پاپوآی جنوبی کشور اندونزی در غرب جزیره‌ی گینه‌ی نو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۷ سانتی‌متر

نگاره: Wallace Deng

 

ماهی رنگین‌کمانی پاپوآیی

نام: ماهی رنگین‌کمانی پاپوآیی Papuan rainbowfish
نام علمی: Melanotaenia papuae
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارهای نزدیک شهر پورت مورسبی در جنوب شرقی کشور پاپوآ گینه‌ی نو در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۶/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Wallace Deng

 

ماهی رنگین‌کمانی پارکینسون

نام: ماهی رنگین‌کمانی پارکینسون Parkinson's rainbowfish
نام علمی: Melanotaenia parkinsoni
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری دریاچه‌های غرب کشور پاپوآ گینه‌ی نو در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۱۱ سانتی‌متر برای نرها و ۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Aquadiction

 

ماهی رنگین‌کمانی دریاچه‌ی کوروموی

نام: ماهی رنگین‌کمانی دریاچه‌ی کوروموی Lake Kurumoi rainbowfish
نام علمی: Melanotaenia parva
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری دریاچه‌ی کوروموی در استان پاپوآی غربی کشور اندونزی در غرب جزیره‌ی گینه‌ی نو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۵/۵ سانتی‌متر

نگاره: J.Picard

 

ماهی رنگین‌کمانی کوتوله

نام: ماهی رنگین‌کمانی کوتوله Dwarf rainbowfish
نام علمی: Melanotaenia praecox
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رود مامبِرامو در استان پاپوآی کشور اندونزی در شمال جزیره‌ی گینه‌ی نو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۵ سانتی‌متر

نگاره: Michael_Hamann2004

 

ماهی رنگین‌کمانی رودخانه‌ی فلای

نام: ماهی رنگین‌کمانی رودخانه‌ی فلای Fly River rainbowfish
نام علمی: Melanotaenia sexlineata
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رود فلای در استان غربی کشور پاپوآ گینه‌ی نو در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۷/۳ سانتی‌متر

نگاره: Wallace Deng

 

ماهی رنگین‌کمانی شرقی

نام: ماهی رنگین‌کمانی شرقی Eastern rainbowfish
نام علمی: Melanotaenia splendida
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودها، جویبارها و دریاچه‌های شمال کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۲۰ سانتی‌متر

نگاره: Michael_Hamann2004

 

ماهی رنگین‌کمانی نواری

نام: ماهی رنگین‌کمانی نواری Banded rainbowfish
نام علمی: Melanotaenia trifasciata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودها، جویبارها و دریاچه‌های ایالت کوئینزلند و سرزمین شمالی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۱۳ سانتی‌متر

نگاره: -

 

ماهی رنگین‌کمانی فان هرن

نام: ماهی رنگین‌کمانی فان هرن Van Heurn's rainbowfish
نام علمی: Melanotaenia vanheurni
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودهای استان پاپوآی غربی کشور اندونزی در غرب جزیره‌ی گینه‌ی نو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱۶ سانتی‌متر برای نرها و ۱۰ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Aquass

 

سرده‌ی Rhadinocentrus

 

ماهی رنگین‌کمانی آراسته

نام: ماهی رنگین‌کمانی آراسته Ornate rainbowfish
نام علمی: Rhadinocentrus ornatus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودها و دریاچه‌های شمال ایالت نیو ساوت ولز و جنوب ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۶ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Jason Sulda

 

سرده‌ی Iriatherina

 

ماهی رنگین‌کمانی باله‌نخی

نام: ماهی رنگین‌کمانی باله‌نخی Threadfin rainbowfish
نام علمی: Iriatherina werneri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری باتلاق‌ها و آبگیرهای شمال کشور استرالیا و مرکز و جنوب جزیره‌ی گینه‌ی نو در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۴ سانتی‌متر برای نرها و ۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Zoobox

 

زیرخانواده‌ی ماهیان چشم‌آبی Pseudomugilinae
سرده‌ی ماهی‌های چشم‌آبی پاپوآ Kiunga

 

چشم‌آبی شیشه‌ای

نام: چشم‌آبی شیشه‌ای Glass blue-eye
نام علمی: Kiunga ballochi
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارهای رود فلای در کشور پاپوآ گینه‌ی نو در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳ سانتی‌متر

نگاره: Mark Allen

 

سرده‌ی ماهی‌های چشم‌آبی Pseudomugil

 

چشم‌آبی پوپوندِتا

نام: چشم‌آبی پوپوندِتا Popondetta blue-eye
نام علمی: Pseudomugil connieae
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارهای پیرامون شهر پوپوندِتا در شرق کشور پاپوآ گینه‌ی نو در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۵ سانتی‌متر برای نرها و ۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Wallace Deng

 

چشم‌آبی دُم‌چنگالی

نام: چشم‌آبی دُم‌چنگالی Forktail blue-eye
نام علمی: Pseudomugil furcatus
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارهای جنوب شرقی شهر پوپوندِتا در شرق کشور پاپوآ گینه‌ی نو در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۵ سانتی‌متر برای نرها و ۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Aquadiction

 

چشم‌آبی خال‌دار

نام: چشم‌آبی خال‌دار Spotted blue-eye
نام علمی: Pseudomugil gertrudae
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودها، جویبارها و باتلاق‌های شمال کشور استرالیا و جنوب جزیره‌ی گینه‌ی نو در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳/۸ سانتی‌متر

نگاره: Zierfische

 

چشم‌آبی ناهویدا

نام: چشم‌آبی ناهویدا Inconspicuous blue-eye
نام علمی: Pseudomugil inconspicuus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارهای رود فلای در کشور پاپوآ گینه‌ی نو در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳/۵ سانتی‌متر

نگاره: Dave Wilson

 

چشم‌آبی ایوانتسوف

نام: چشم‌آبی ایوانتسوف Ivantsoff Blue-eye
نام علمی: Pseudomugil ivantsoffi
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودهای استان پاپوآی غربی کشور اندونزی در غرب جزیره‌ی گینه‌ی نو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳ تا ۴ سانتی‌متر

نگاره: Aquadiction

 

چشم‌آبی نئون سرخ

نام: چشم‌آبی نئون سرخ Red neon blue-eye
نام علمی: Pseudomugil luminatus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودهای استان پاپوآی کشور اندونزی در شمال جزیره‌ی گینه‌ی نو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱/۹ سانتی‌متر

نگاره: Zierfische

 

چشم‌آبی عسلی

نام: چشم‌آبی عسلی Honey blue-eye
نام علمی: Pseudomugil mellis
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری دریاچه‌ها و جویبارهای جنوب ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳/۵ سانتی‌متر

نگاره: Aquadiction

 

چشم‌آبی گینه‌ی نو

نام: چشم‌آبی گینه‌ی نو New Guinea blue-eye
نام علمی: Pseudomugil novaeguineae
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارهای رود فلای در مرکز جنوب جزیره‌ی گینه‌ی نو در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳/۶ سانتی‌متر

نگاره: Hans Herbert Boeck

 

چشم‌آبی باتلاقی

نام: چشم‌آبی باتلاقی Swamp blue-eye
نام علمی: Pseudomugil paludicola
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودهای جنوب غربی کشور پاپوآ گینه‌ی نو و استان پاپوآی غربی کشور اندونزی در جزیره‌ی گینه‌ی نو در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳/۵ سانتی‌متر

نگاره: Aquadiction

 

چشم‌آبی ترانما

نام: چشم‌آبی ترانما Transparent blue-eye
نام علمی: Pseudomugil pellucidus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودهای استان پاپوآی کشور اندونزی در جزیره‌ی گینه‌ی نو در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳/۱ سانتی‌متر

نگاره: Aquadiction

 

چشم‌آبی واگِلکوپ

نام: چشم‌آبی واگِلکوپ Vogelkop blue-eye
نام علمی: Pseudomugil reticulatus
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارهای استان‌های پاپوآی غربی و پاپوآی جنوب غربی کشور اندونزی در جزیره‌ی گینه‌ی نو در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۲/۸ سانتی‌متر

نگاره: Aquadiction

 

چشم‌آبی آرام

نام: چشم‌آبی آرام Pacific blue-eye
نام علمی: Pseudomugil signifer
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارها و رودهای کرانه‌های شرقی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۸/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Aquadiction

 

زیرخانواده‌ی سیمین‌پهلوهای باله‌بادبانی Telmatherininae
سرده‌ی Marosatherina

 

ماهی رنگین‌کمانی سِلِب

نام: ماهی رنگین‌کمانی سِلِب Celebes rainbowfish
نام علمی: Marosatherina ladigesi
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارهای جزیره‌ی سولاوِسی کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۸ سانتی‌متر

نگاره: Carlos Eduardo Joos

 

گونه‌های خانواده‌ی رنگین‌کمان‌ماهیان (بخش نخست) - (بخش دوم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده