جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی جراح‌ماهیان (بخش دوم)

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی جراح‌ماهیان (بخش دوم)

خانواده‌ی جراح‌ماهیان Acanthuridae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی جراح‌ماهی‌سانیان، از راسته‌ی جراح‌ماهی‌سانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. در این نوشته که به بخش دوم خانواده‌ی جراح‌ماهیان می‌پردازد با ۳۰ گونه (از ۶۰ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی سرده‌ی جراح‌ماهی‌های دندان‌مویی Ctenochaetus

 

دندان‌مویی دُم‌سفید

نام: دندان‌مویی دُم‌سفید White tail bristletooth
نام علمی: Ctenochaetus flavicauda
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۳۰ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس آرام (غرب مرکز اقیانوس آرام: در کرانه‌های جزیره‌های بیکر، هاولند، جارویس، ناواسا، پالمیرا و ویک و همچنین آب‌سنگ‌های جانستون، کینگمن و میدوی (از سرزمین‌های فرادریایی آمریکا) در قاره‌ی اقیانوسیه، شرق مرکز اقیانوس آرام: در کرانه‌های جزیره‌های لاین و گروه‌جزیره‌ی انجمن، جزیره‌ی راپا و جزیره‌های آسترل وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۶ سانتی‌متر

نگاره: KaiTheFishGuy

 

جراح‌ماهی شورون

نام: جراح‌ماهی شورون Chevron tang
نام علمی: Ctenochaetus hawaiiensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۶۱ متری (بیشتر ۵ تا ۴۰ متری) آب‌های گرمسیری اقیانوس آرام (سراسر قاره‌ی اقیانوسیه از کرانه‌های جزیره‌های میکرونزی، جزیره‌ی ویک (از سرزمین‌های فرادریایی آمریکا) و جزیره‌ی مارکوس وابسته به کشور ژاپن تا گروه‌جزیره‌ی هاوایی و جزیره‌های پیت‌کرن (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا))
اندازه: بدن به درازای ۲۵ سانتی‌متر

نگاره: Jack Connick

 

جراح‌ماهی خط‌خطی

نام: جراح‌ماهی خط‌خطی Striated surgeonfish
نام علمی: Ctenochaetus striatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۳۵ متری (بیشتر ۶ تا ۳۰ متری) آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام (سراسر اقیانوس‌های هند و آرام به‌جز گروه‌جزیره‌ی هاوایی، جزیره‌های مارکیز وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) و جزیره‌ی ایستر وابسته به کشور شیلی)
اندازه: وزن ۴۳۷ گرم، بدن به درازای ۲۶ سانتی‌متر

نگاره: Nikolai Vladimirov

 

جراح‌ماهی چشم‌زرد

نام: جراح‌ماهی چشم‌زرد Yellow-eyed tang
نام علمی: Ctenochaetus strigosus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۱۱۳ متری آب‌های گرمسیری شرق مرکز اقیانوس آرام (در کرانه‌های گروه‌جزیره‌ی هاوایی و آب‌سنگ جانستون (از سرزمین‌های فرادریایی آمریکا) در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۵ سانتی‌متر

نگاره: Divindk

 

جراح‌ماهی تومینی

نام: جراح‌ماهی تومینی Tomini surgeonfish
نام علمی: Ctenochaetus tominiensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۳ تا ۴۵ متری (بیشتر ۳ تا ۲۵ متری) آب‌های گرمسیری غرب مرکز اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشورهای اندونزی، فیلیپین، پاپوآ گینه‌ی نو، استرالیا، جزایر سلیمان، پالائو، وانواتو، فیجی و تونگا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۶ سانتی‌متر

نگاره: Digital-Reefs

 

دندان‌مویی حلقه‌طلایی هندی

نام: دندان‌مویی حلقه‌طلایی هندی Indian gold-ring bristletooth
نام علمی: Ctenochaetus truncatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۲۱ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس هند (کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا جزیره‌ی کریسمس و گروه‌جزیره‌ی کوکوس (از سرزمین‌های فرادریایی استرالیا) در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا)
اندازه: بدن به درازای ۱۶ سانتی‌متر

نگاره: Jo Kuyken

 

سرده‌ی تک‌شاخ‌ماهی‌ها Naso

 

تک‌شاخ‌ماهی سفید

نام: تک‌شاخ‌ماهی سفید Whitemargin unicornfish
نام علمی: Naso annulatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۶۰ متری (بیشتر ۲۵ تا ۶۰ متری) آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا گروه‌جزیره‌ی هاوایی و جزیره‌های مارکیز و گروه‌جزیره‌ی توآموتو وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۰۰ سانتی‌متر

نگاره: Klaus Rudloff

 

تک‌شاخ‌ماهی گوژپشت

نام: تک‌شاخ‌ماهی گوژپشت Humpback unicornfish
نام علمی: Naso brachycentron
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۸ تا ۳۰ متری (بیشتر ۱۵ تا ۲۰ متری) آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا جزیره‌های مارکیز و گروه‌جزیره‌ی انجمن وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های جزیره‌های ریوکیوی کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا کشور جزیره‌ای وانواتو در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۹۰ سانتی‌متر

نگاره: Peter Pal

 

تک‌شاخ‌ماهی پوزه‌کوتاه

نام: تک‌شاخ‌ماهی پوزه‌کوتاه Short-nosed unicornfish
نام علمی: Naso brevirostris
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۲ تا ۱۲۲ متری (بیشتر ۴ تا ۴۶ متری) آب‌های گرمسیری دریای سرخ و اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا گروه‌جزیره‌ی هاوایی، جزیره‌های مارکیز وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) و جزیره‌های پیت‌کرن (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا) در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)، شرق مرکز اقیانوس آرام: گروه‌جزیره‌ی گالاپاگوس وابسته به کشور اکوادور)
اندازه: بدن به درازای ۶۰ سانتی‌متر

نگاره: Ricardo Betancur

 

تک‌شاخ‌ماهی دُم‌آبی

نام: تک‌شاخ‌ماهی دُم‌آبی Bluetail unicornfish
نام علمی: Naso caeruleacauda
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱۵ تا ۴۵ متری آب‌های گرمسیری غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشورهای فیلیپین و اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا)
اندازه: وزن ۱/۱ کیلوگرم، بدن به درازای ۴۰ سانتی‌متر

نگاره: Rickard Zerpe

 

تک‌شاخ‌ماهی الگانس

نام: تک‌شاخ‌ماهی الگانس Elegant unicornfish
نام علمی: Naso elegans
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۵ تا ۳۰ متری آب‌های گرمسیری جنوب دریای سرخ و اقیانوس هند (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا جنوب غربی کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا)
اندازه: بدن به درازای ۴۵ سانتی‌متر

نگاره: -

 

تک‌شاخ‌ماهی براق

نام: تک‌شاخ‌ماهی براق Sleek unicornfish
نام علمی: Naso hexacanthus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۶ تا ۱۵۰ متری (بیشتر ۱۰ تا ۱۳۷ متری) آب‌های گرمسیری دریای سرخ و اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا گروه‌جزیره‌ی هاوایی، جزیره‌های مارکیز وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) و جزیره‌های پیت‌کرن (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا) در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۷۵ سانتی‌متر

نگاره: Ricardo Betancur

 

تک‌شاخ‌ماهی سرنرم

نام: تک‌شاخ‌ماهی سرنرم Barcheek unicornfish
نام علمی: Naso lituratus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۹۰ متری (بیشتر ۵ تا ۳۰ متری) آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های جزیره‌ی کریسمس (از سرزمین‌های فرادریایی استرالیا) در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا تا گروه‌جزیره‌ی هاوایی، جزیره‌های پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) و جزیره‌های پیت‌کرن (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا) در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا و گروه‌جزیره‌ی کالدونیای نو (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه، شرق اقیانوس آرام: جزیره‌ی کلیپرتون (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه))
اندازه: وزن ۲/۳ کیلوگرم، بدن به درازای ۴۶ سانتی‌متر

نگاره: -

 

تک‌شاخ‌ماهی کشیده

نام: تک‌شاخ‌ماهی کشیده Elongated unicornfish
نام علمی: Naso lopezi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۲۰ تا ۵۰ متری آب‌های گرمسیری غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا و گروه‌جزیره‌ی کالدونیای نو (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۶۰ سانتی‌متر

نگاره: Rickard Zerpe

 

تک‌شاخ‌ماهی بینی‌حبابی

نام: تک‌شاخ‌ماهی بینی‌حبابی Bulbnose unicornfish
نام علمی: Naso tonganus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۲ تا ۴۰ متری آب‌های گرمسیری غرب اقیانوس هند (در کرانه‌های کشور موزامبیک و کشورهای جزیره‌ای موریس و سیشل در شرق قاره‌ی آفریقا)
اندازه: بدن به درازای ۶۰ سانتی‌متر

نگاره: Mark Rosenstein

 

تک‌شاخ‌ماهی پشت‌آبی

نام: تک‌شاخ‌ماهی پشت‌آبی Bluespine unicornfish
نام علمی: Naso unicornis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۱۸۰ متری آب‌های گرمسیری دریای سرخ و اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا گروه‌جزیره‌ی هاوایی، جزیره‌های مارکیز و گروه‌جزیره‌ی توآموتو وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا و جزیره‌ی راپا وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۷۰ سانتی‌متر

نگاره: Brian Gratwicke

 

تک‌شاخ‌ماهی ولامینگی

نام: تک‌شاخ‌ماهی ولامینگی Vlaming's unicornfish
نام علمی: Naso vlamingii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۵۰ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا گروه‌جزیره‌ی توآموتو وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه)، گروه‌جزیره‌ی گالاپاگوس وابسته به کشور اکوادور و سراسر جزیره‌های میکرونزی در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا و گروه‌جزیره‌ی کالدونیای نو (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۶۰ سانتی‌متر

نگاره: Holger Krisp

 

سرده‌ی Paracanthurus

 

جراح‌ماهی آبی

نام: جراح‌ماهی آبی Blue tang
نام علمی: Paracanthurus hepatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۲ تا ۴۰ متری (بیشتر ۱۰ تا ۴۰ متری) آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا کشور جزیره‌ای کیریباتی در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا، گروه‌جزیره‌ی کالدونیای نو (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) و کشور جزیره‌ای ساموآ در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: وزن ۶۰۰ گرم، بدن به درازای ۳۰ سانتی‌متر

نگاره: Gordon Zammit
(آشنایی بیشتر با جراح‌ماهی آبی)

 

سرده‌ی دُم‌اره‌ای‌ها Prionurus

 

جراح‌ماهی تیغی

نام: جراح‌ماهی تیغی Razor surgeonfish
نام علمی: Prionurus laticlavius
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۳ تا ۳۰ متری (بیشتر ۳ تا ۲۵ متری) آب‌های گرمسیری شرق مرکز اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور کاستاریکا در غرب آمریکای مرکزی تا کلمبیا در شمال غربی آمریکای جنوبی، همچنین کرانه‌های گروه‌جزیره‌ی رویلیاخیخدو وابسته به کشور مکزیک و گروه‌جزیره‌ی گالاپاگوس وابسته به کشور اکوادور)
اندازه: بدن به درازای ۶۰ سانتی‌متر

نگاره: Bill Bumgarner

 

دُم‌اره‌ای خال‌زرد

نام: دُم‌اره‌ای خال‌زرد Yellowspotted sawtail
نام علمی: Prionurus maculatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ؟ تا ۲۰ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری جنوب غربی اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۴۵ سانتی‌متر

نگاره: John Turnbull

 

دُم‌اره‌ای شش‌صفحه‌ای

نام: دُم‌اره‌ای شش‌صفحه‌ای Sixplate sawtail
نام علمی: Prionurus microlepidotus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های نیمه‌گرمسیری غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا و استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۷۰ سانتی‌متر

نگاره: Michal

 

جراح‌ماهی دُم‌زرد

نام: جراح‌ماهی دُم‌زرد Yellowtail surgeonfish
نام علمی: Prionurus punctatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۵ تا ۳۵ متری (بیشتر ۶ تا ۱۲ متری) آب‌های گرمسیری شرق مرکز اقیانوس آرام (در کرانه‌های ایالت باخا کالیفرنیای کشور مکزیک در شاخاب کالیفرنیا در جنوب غربی آمریکای شمالی تا السالوادور در غرب آمریکای مرکزی، همچنین کرانه‌های گروه‌جزیره‌ی رویلیاخیخدو وابسته به کشور مکزیک)
اندازه: بدن به درازای ۶۰ سانتی‌متر

نگاره: Florent Charpin

 

دُم‌اره‌ای تیغه‌کوچک

نام: دُم‌اره‌ای تیغه‌کوچک Scalpel sawtail
نام علمی: Prionurus scalprum
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۲ تا ۲۰ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری شمال غربی اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور ژاپن تا جزیره‌ی تایوان در شرق قاره‌ی آسیا)
اندازه: بدن به درازای ۵۰ سانتی‌متر

نگاره: -

 

سرده‌ی جراح‌ماهی‌های بادبانی Zebrasoma

 

جراح‌ماهی باله‌بادبانی دریای سرخ

نام: جراح‌ماهی باله‌بادبانی دریای سرخ Red Sea sailfin tang
نام علمی: Zebrasoma desjardinii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۳ تا ۳۰ متری آب‌های گرمسیری دریای سرخ و اقیانوس هند (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا کشورهای پیرامون دریای آندامان همچون میانمار، تایلند، جزیره‌ی سوماترای اندونزی، جزیره‌های آندامان و نیکوبار هند و جزیره‌ی کریسمس (از سرزمین‌های فرادریایی استرالیا) در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا)
اندازه: بدن به درازای ۴۰ سانتی‌متر

نگاره: H. Zell

 

جراح‌ماهی زرد

نام: جراح‌ماهی زرد Yellow tang
نام علمی: Zebrasoma flavescens
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۲ تا ۴۶ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس آرام (در کرانه‌های جزیره‌های ریوکیوی کشور ژاپن، کشور جزیره‌ای جزایر مارشال، جزیره‌ی مارکوس وابسته به کشور ژاپن، جزیره‌ی ویک (از سرزمین‌های فرادریایی آمریکا) و گروه‌جزیره‌ی هاوایی در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۲۰ سانتی‌متر

نگاره: -
(آشنایی بیشتر با جراح‌ماهی زرد)

 

جراح‌ماهی خال‌دار

نام: جراح‌ماهی خال‌دار Spotted tang
نام علمی: Zebrasoma gemmatum
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱۰ تا ۶۱ متری (بیشتر ۲۵ تا ؟ متری) آب‌های نیمه‌گرمسیری غرب اقیانوس هند (در کرانه‌های کشورهای موزامبیک، آفریقای جنوبی، ماداگاسکار، موریس و جزیره‌ی رئونیون (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در شرق قاره‌ی آفریقا)
اندازه: بدن به درازای ۲۲ سانتی‌متر

نگاره: KaiTheFishGuy

 

جراح‌ماهی بینی‌دراز

نام: جراح‌ماهی بینی‌دراز Longnose surgeonfish
نام علمی: Zebrasoma rostratum
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۸ تا ۳۵ متری آب‌های گرمسیری شرق مرکز اقیانوس آرام (جزیره‌های لاین، جزیره‌های پیت‌کرن (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا)، جزیره‌های مارکیز، گروه‌جزیره‌ی توآموتو و گروه‌جزیره‌ی انجمن وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۲۱ سانتی‌متر

نگاره: DavidR.808

 

جراح‌ماهی اسکوپاس

نام: جراح‌ماهی اسکوپاس Scopas tang
نام علمی: Zebrasoma scopas
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۶۰ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا گروه‌جزیره‌ی توآموتو وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا و جزیره‌ی راپا وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه)
نگاره: Tim Wong

اندازه: بدن به درازای ۴۰ سانتی‌متر

 

جراح‌ماهی باله‌بادبانی

نام: جراح‌ماهی باله‌بادبانی Sailfin tang
نام علمی: Zebrasoma veliferum
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۴۵ متری (بیشتر ۲ تا ۳۰ متری) آب‌های گرمسیری شرق اقیانوس هند و اقیانوس آرام (در کرانه‌های جزیره‌ی کریسمس (از سرزمین‌های فرادریایی استرالیا) در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا تا گروه‌جزیره‌ی هاوایی و جزیره‌های پیت‌کرن (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا) در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا و جزیره‌ی راپا وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۴۰ سانتی‌متر

نگاره: Florent Charpi
(آشنایی بیشتر با جراح‌ماهی باله‌بادبانی)

 

جراح‌ماهی دُم‌زرد

نام: جراح‌ماهی دُم‌زرد Yellowtail tang
نام علمی: Zebrasoma xanthurum
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۲۰ متری (بیشتر ۲ تا ۲۰ متری) آب‌های گرمسیری غرب اقیانوس هند (در کرانه‌های کشورهای پیرامون دریای سرخ و شاخاب فارس در غرب قاره‌ی آسیا)
اندازه: بدن به درازای ۳۶/۷ سانتی‌متر

نگاره: Uatari

 

گونه‌های خانواده‌ی جراح‌ماهیان (بخش نخست) - (بخش دوم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده