جانوران مهره‌دار - گونه‌های خانواده‌ی گیش‌ماهیان (بخش دوم)

جانوران مهره‌دار - گونه‌های خانواده‌ی گیش‌ماهیان (بخش دوم)

خانواده‌ی گیش‌ماهیان Carangidae، خانواده‌ای از راسته‌ی گیش‌ماهی‌سانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. در این نوشته که به بخش دوم خانواده‌ی گیش‌ماهیان می‌پردازد با ۳۰ گونه (از ۶۰ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی Caranginae
دنباله‌ی سرده‌ی گیش‌ماهی‌های گرمسیری Carangoides

 

گیش‌ماهی خال‌زرد

نام: گیش‌ماهی خال‌زرد Yellowspotted trevally
نام علمی: Carangoides fulvoguttatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ؟ تا ۱۰۰ متری آب‌های گرمسیری دریای سرخ، اقیانوس هند و غرب  اقیانوس آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا کشورهای جزیره‌ای پالائو و تونگا و گروه‌جزیره‌ی کالدونیای نو (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های جزیره‌های ریوکیوی کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: وزن ۱۸ کیلوگرم، بدن به درازای ۱۲۰ سانتی‌متر

نگاره: J. Martin Crossley

 

گیش‌ماهی بلاجِر

نام: گیش‌ماهی بلاجِر Bludger trevally
نام علمی: Carangoides gymnostethus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱۲ تا ۱۰۰ متری آب‌های گرمسیری دریای سرخ، اقیانوس هند و غرب  اقیانوس آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا کشور جزیره‌ای تونگا و گروه‌جزیره‌ی کالدونیای نو (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های جزیره‌های ریوکیوی کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: وزن ۱۴/۵ کیلوگرم، بدن به درازای ۹۰ سانتی‌متر

نگاره: Graham Edgar

 

گیش‌ماهی جزیره

نام: گیش‌ماهی جزیره Island trevally
نام علمی: Carangoides orthogrammus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۳ تا ۱۶۸ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا جزیره‌های آسترل وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) و گروه‌جزیره‌ی هاوایی در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه و کرانه‌های گروه‌جزیره‌ی رویلیاخیخدو وابسته به کشور مکزیک در شرق آمریکای شمالی و شرق مرکز اقیانوس آرام)
اندازه: وزن ۶/۶ کیلوگرم، بدن به درازای ۷۵ سانتی‌متر

نگاره: Ian Shaw

 

گیش‌ماهی گونه‌نواری

نام: گیش‌ماهی گونه‌نواری Barcheek trevally
نام علمی: Carangoides plagiotaenia
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۲ تا ۲۰۰ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های کشورهای دریای سرخ و شاخاب عدن و همچنین کرانه‌های کشورهای سری‌لانکا، آفریقای جنوبی، سیشل، جزیره‌های ریوکیوی کشور ژاپن، اندونزی، فیلیپین، استرالیا، پاپوآ گینه‌ی نو، جزیره‌ی پوهنپئی وابسته به کشور میکرونزی، فیجی، تونگا و جزایر مارشال در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۵۰ سانتی‌متر

نگاره: Ian Shaw

 

سرده‌ی شاه‌گیش‌ها Caranx

 

شاه‌گیش آبی

نام: شاه‌گیش آبی Blue runner
نام علمی: Caranx crysos
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۱۰۰ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری اقیانوس اطلس (شرق اقیانوس اطلس: در کرانه‌های کشور سنگال تا آنگولا در غرب قاره‌ی آفریقا، کشورهای پیرامون دریای مدیترانه، گروه‌جزیره‌ی سنت پیتر و سنت پاول وابسته به کشور برزیل و جزیره‌ی اسنشن (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا)، غرب اقیانوس اطلس: در کرانه‌های استان نوا اسکوشیا در شرق کشور کانادا در شمال شرقی آمریکای شمالی تا برزیل و آرژانتین در شرق آمریکای جنوبی)
اندازه: وزن ۵/۱ کیلوگرم، بدن به درازای ۷۰ سانتی‌متر

نگاره: Kevin Bryant
(آشنایی بیشتر با شاه‌گیش آبی)

 

شاه‌گیش دُم‌سیاه

نام: شاه‌گیش دُم‌سیاه Black-tailed trevally
نام علمی: Caranx hippos
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۳۵۰ متری (بیشتر ۱ تا ۲۰۰ متری) آب‌های نیمه‌گرمسیری اقیانوس اطلس (شرق اقیانوس اطلس: در کرانه‌های کشور پرتغال در جنوب غربی قاره‌ی اروپا تا آنگولا در غرب قاره‌ی آفریقا و کشورهای پیرامون غرب دریای مدیترانه، غرب اقیانوس اطلس: در کرانه‌های استان نوا اسکوشیا در شرق کشور کانادا در شمال شرقی آمریکای شمالی تا اروگوئه در شرق آمریکای جنوبی)
اندازه: وزن ۳۲ کیلوگرم، بدن به درازای ۱۲۴ سانتی‌متر

نگاره: Gero.Dill
(آشنایی بیشتر با شاه‌گیش دُم‌سیاه)

 

شاه‌گیش بزرگ

نام: شاه‌گیش بزرگ Giant trevally
نام علمی: Caranx ignobilis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱۰ تا ۱۸۸ متری آب‌های گرمسیری دریای سرخ و اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا گروه‌جزیره‌ی هاوایی و جزیره‌های مارکیز وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: وزن ۸۰ کیلوگرم، بدن به درازای ۱۷۰ سانتی‌متر

نگاره: Nikolai Vladimirov
(آشنایی بیشتر با  شاه‌گیش بزرگ)

 

شاه‌گیش چشم‌اسبی

نام: شاه‌گیش چشم‌اسبی Horse-eye jack
نام علمی: Caranx latus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۱۴۰ متری (بیشتر ۰ تا ۲۰ متری) آب‌های نیمه‌گرمسیری اقیانوس اطلس (غرب اقیانوس اطلس: در کرانه‌های ایالت نیوجرسی کشور آمریکا و گروه‌جزیره‌ی برمودا (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا) در شرق آمریکای شمالی تا کشور برزیل در شرق آمریکای جنوبی، شرق اقیانوس اطلس: گروه‌جزیره‌ی سنت پیتر و سنت پاول وابسته به کشور برزیل، جزیره‌ی اسنشن (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا) و کشورهای پیرامون شاخاب گینه در غرب قاره‌ی آفریقا)
اندازه: وزن ۱۳/۴ کیلوگرم، بدن به درازای ۱۰۱ سانتی‌متر

نگاره: Kevin Bryant

 

شاه‌گیش سیاه

نام: شاه‌گیش سیاه Black trevally
نام علمی: Caranx lugubris
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱۲ تا ۳۵۴ متری (بیشتر ۲۴ تا ۶۵ متری) آب‌های نیمه‌گرمسیری سراسر اقیانوس‌های جهان (غرب اقیانوس هند: در کرانه‌های کشورهای آفریقای جنوبی، موریس، سیشل و جزیره‌ی رئونیون (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه)، غرب اقیانوس آرام: در کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا گروه‌جزیره‌ی کالدونیای نو (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) و کشور جزیره‌ای تونگا در قاره‌ی اقیانوسیه، غرب اقیانوس اطلس: در کرانه‌های گروه‌جزیره‌ی برمودا (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا) در شرق آمریکای شمالی تا برزیل در شرق آمریکای جنوبی، شرق اقیانوس اطلس: در کرانه‌های گروه‌جزیره‌های آزور و مادیرا وابسته به کشور پرتغال، گروه‌جزیره‌ی سنت پیتر و سنت پاول وابسته به کشور برزیل، جزیره‌ی اسنشن (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا)، کشور جزیره‌ای کیپ ورد و کشورهای پیرامون شاخاب گینه در غرب قاره‌ی آفریقا، شرق مرکز اقیانوس آرام: در کرانه‌های کشور مکزیک در غرب آمریکای شمالی تا کاستاریکا در غرب آمریکای مرکزی)
اندازه: وزن ۱۷/۹ کیلوگرم، بدن به درازای ۱۰۰ سانتی‌متر

نگاره: Mykle Hoban

 

شاه‌گیش باله‌آبی

نام: شاه‌گیش باله‌آبی Bluefin trevally
نام علمی: Caranx melampygus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۱۹۰ متری آب‌های گرمسیری دریای سرخ و اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا جزیره‌های پیت‌کرن (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا) در قاره‌ی اقیانوسیه، کرانه‌های جزیره‌های ریوکیوی کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا گروه‌جزیره‌ی کالدونیای نو (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه و همچنین کرانه‌های کشور مکزیک در غرب آمریکای شمالی تا پاناما در غرب آمریکای مرکزی)
اندازه: وزن ۴۳/۵ کیلوگرم، بدن به درازای ۱۱۷ سانتی‌متر

نگاره: Mauritius100
(آشنایی بیشتر با شاه‌گیش باله‌آبی)

 

شاه‌گیش برنجین

نام: شاه‌گیش برنجین Brassy trevally
نام علمی: Caranx papuensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۵۰ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های جزیره‌ی زنگبار و کشورهای تانزانیا و آفریقای جنوبی در جنوب شرقی قاره‌ی آفریقا تا گروه‌جزیره‌های کارولین و جزیره‌های مارکیز وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های جزیره‌های ریوکیوی کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: وزن ۶/۴ کیلوگرم، بدن به درازای ۸۸ سانتی‌متر

نگاره: Ewout Knoester

 

شاه‌گیش نوارآبی

نام: شاه‌گیش نوارآبی Blue-striped cavalla
نام علمی: Caranx ruber
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۳۵ متری (بیشتر ۰ تا ۲۲ متری) آب‌های نیمه‌گرمسیری غرب اقیانوس اطلس (در کرانه‌های ایالت نیوجرسی کشور آمریکا و گروه‌جزیره‌ی برمودا (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا) در شرق آمریکای شمالی تا کشور برزیل در شرق آمریکای جنوبی)
اندازه: وزن ۸/۲ کیلوگرم، بدن به درازای ۷۳ سانتی‌متر

نگاره: -

 

شاه‌گیش چشم‌درشت

نام: شاه‌گیش چشم‌درشت Bigeye trevally
نام علمی: Caranx sexfasciatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۱۴۶ متری آب‌های گرمسیری دریای سرخ و اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا گروه‌جزیره‌ی هاوایی در قاره‌ی اقیانوسیه و کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا و گروه‌جزیره‌ی کالدونیای نو (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های جنوب غربی ایالت باخا کالیفرنیا سور در شمال غربی کشور مکزیک در غرب آمریکای شمالی تا کشور اکوادور و گروه‌جزیره‌ی گالاپاگوس در غرب آمریکای جنوبی)
اندازه: وزن ۱۸ کیلوگرم، بدن به درازای ۱۲۰ سانتی‌متر

نگاره: Bernard DUPONT

 

سرده‌ی ضربه‌گیرماهی‌ها Chloroscombrus

 

ماهی ضربه‌گیر اطلس

نام: ماهی ضربه‌گیر اطلس Atlantic bumper
نام علمی: Chloroscombrus chrysurus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۱۱۰ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری اقیانوس اطلس (غرب اقیانوس اطلس: در کرانه‌های ایالت ماساچوست تا ایالت فلوریدای کشور آمریکا و جزیره‌ی برومودا در شرق آمریکای شمالی تا اروگوئه در شرق آمریکای جنوبی، شرق اقیانوس اطلس: در کرانه‌های کشور اسپانیا در غرب قاره‌ی اروپا تا آنگولا در جنوب غربی قاره‌ی آفریقا)
اندازه: وزن ۳۲ گرم، بدن به درازای ۶۵ سانتی‌متر

نگاره: Kevin Bryant

 

سرده‌ی ده‌باله‌ها Decapterus

 

ده‌باله‌ی خال‌خالی

نام: ده‌باله‌ی خال‌خالی Mackerel scad
نام علمی: Decapterus macarellus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۴۰۰ متری (بیشتر ۰ تا ۲۰۰ متری) آب‌های نیمه‌گرمسیری سراسر اقیانوس‌های جهان (غرب اقیانوس اطلس: در کرانه‌های گروه‌جزیره‌ی برمودا (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا) و استان نوا اسکوشیا در شرق کشور کانادا در شمال شرقی آمریکای شمالی تا برزیل در شرق آمریکای جنوبی، شرق اقیانوس اطلس: جزیره‌ی سنت هلن و جزیره‌ی اسنشن (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا)، کشور جزیره‌ای کیپ ورد، کشورهای پیرامون شاخاب گینه در غرب قاره‌ی آفریقا و گروه‌جزیره‌های آزور و مادیرا وابسته به کشور پرتغال، اقیانوس هند: کشورهای پیرامون دریای سرخ و شاخاب عدن، کشورهای آفریقای جنوبی، سیشل، گروه‌جزیره‌ی ماسکارین وابسته به موریس و سری‌لانکا، شرق اقیانوس آرام: شاخاب کالیفرنیا در غرب آمریکای شمالی تا کشور اکوادور در غرب آمریکای جنوبی)
اندازه: بدن به درازای ۴۶ سانتی‌متر

نگاره: Larry Morin

 

ده‌باله‌ی گِرد

نام: ده‌باله‌ی گِرد Round scad
نام علمی: Decapterus punctatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۱۰۰ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری اقیانوس اطلس (غرب اقیانوس اطلس: در کرانه‌های استان نوا اسکوشیا در شرق کشور کانادا در شمال شرقی آمریکای شمالی تا برزیل در شرق آمریکای جنوبی، شرق اقیانوس اطلس: کشور مراکش تا آفریقای جنوبی به همراه کرانه‌های گروه‌جزیره‌ی مادیرا وابسته به کشور پرتغال، گروه‌جزیره‌ی قناری وابسته به کشور اسپانیا، کشور جزیره‌ای کیپ ورد و جزیره‌ی سنت هلن و جزیره‌ی اسنشن (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا) در غرب قاره‌ی آفریقا)
اندازه: وزن ۳۰۰ گرم، بدن به درازای ۳۰ سانتی‌متر

نگاره: Xavier Rufray

 

سرده‌ی Gnathanodon

 

گیش‌ماهی طلایی

نام: گیش‌ماهی طلایی Golden trevally
نام علمی: Gnathanodon speciosus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ؟ تا ۸۰ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام (کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا کشور آفریقای جنوبی و شرق تا کرانه‌های جنوب غربی ایالت باخا کالیفرنیا سور در شمال غربی کشور مکزیک در غرب آمریکای شمالی تا کشور اکوادور در غرب آمریکای جنوبی)
اندازه: وزن ۱۵ کیلوگرم، بدن به درازای ۱۲۰ سانتی‌متر

نگاره: Petter Thorden

 

سرده‌ی Megalaspis

 

ده‌باله‌ی برقی

نام: ده‌باله‌ی برقی Torpedo scad
نام علمی: Megalaspis cordyla
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۲۰ تا ۱۰۰ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام (کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا و استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: وزن ۴ کیلوگرم، بدن به درازای ۸۰ سانتی‌متر

نگاره: Keith DP Wilson

 

سرده‌ی Pseudocaranx

 

گیش‌ماهی سفید

نام: گیش‌ماهی سفید White trevally
نام علمی: Pseudocaranx dentex
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱۰ تا ۲۳۸ متری (بیشتر ۱۰ تا ۲۵ متری) آب‌های گرمسیری دریای مدیترانه و اقیانوس‌های اطلس، هند و آرام (غرب اقیانوس اطلس: در کرانه‌های ایالت کارولینای شمالی کشور آمریکا و گروه‌جزیره‌ی برمودا (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا) در شرق آمریکای شمالی تا کشور برزیل در شرق آمریکای جنوبی، شرق اقیانوس اطلس: در کرانه‌های کشورهای پیرامون دریای مدیترانه، گروه‌جزیره‌های آزور و مادیرا وابسته به کشور پرتغال، گروه‌جزیره‌ی قناری وابسته به کشور اسپانیا، کشور جزیره‌ای کیپ ورد و جزیره‌ی سنت هلن و جزیره‌ی اسنشن (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا) در غرب قاره‌ی آفریقا، اقیانوس‌های هند و آرام: در کرانه‌های کشورهای آفریقای جنوبی، ژاپن، استرالیا، گروه‌جزیره‌ی هاوایی، جزیره‌ی نورفک (از سرزمین‌های فرادریایی استرالیا)، نیوزیلند و گروه‌جزیره‌ی کالدونیای نو (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: وزن ۱۸/۱ کیلوگرم، بدن به درازای ۱۲۲ سانتی‌متر

نگاره: Dennis Rabeling

 

سرده‌ی Selar

 

ده‌باله‌ی چشم‌گاوی

نام: ده‌باله‌ی چشم‌گاوی Oxeye scad
نام علمی: Selar boops
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۳۵ تا ۵۰۰ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری اقیانوس و آرام (در کرانه‌های گروه‌جزیره‌ی آندامان وابسته به کشور هند در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا تا کشور جزیره‌ای وانواتو در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های کشور فیلیپین در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۲۵ سانتی‌متر

نگاره: Mark Rosenstein

 

ده‌باله‌ی چشم‌درشت

نام: ده‌باله‌ی چشم‌درشت Bigeye scad
نام علمی: Selar crumenophthalmus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۱۷۰ متری (بیشتر ۲ تا ۱۰ متری) آب‌های نیمه‌گرمسیری اقیانوس‌های هند، آرام و اطلس (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا جزیره‌ی راپا وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه و کرانه‌های کشور ژاپن و گروه‌جزیره‌ی هاوایی تا گروه‌جزیره‌ی کالدونیای نو (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه، شرق اقیانوس آرام: در کرانه‌های کشور مکزیک در غرب آمریکای شمالی تا پرو و گروه‌جزیره‌ی گالاپاگوس در غرب آمریکای جنوبی، غرب اقیانوس اطلس: در کرانه‌های گروه‌جزیره‌ی برمودا (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا) و استان نوا اسکوشیا در شرق کشور کانادا در شمال شرقی آمریکای شمالی تا برزیل در شرق آمریکای جنوبی، شرق اقیانوس اطلس: در کرانه‌های کشور جزیره‌ای کیپ ورد تا کشور آنگولا در جنوب غربی قاره‌ی آفریقا)
اندازه: بدن به درازای ۷۰ سانتی‌متر

نگاره: Mark Rosenstein

 

سرده‌ی Selaroides

 

ده‌باله‌ی خط‌زرد

نام: ده‌باله‌ی خط‌زرد Yellowstripe scad
نام علمی: Selaroides leptolepis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۵۰ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشورهای شاخاب فارس تا فیلیپین در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا، همچنین کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرلیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: وزن ۶۲۵ گرم، بدن به درازای ۲۲ سانتی‌متر

نگاره: Graham Edgar

 

سرده‌ی سربه‌زیرها Selene

 

سربه‌زیر باله‌مویی

نام: سربه‌زیر باله‌مویی Hairfin look down
نام علمی: Selene brevoortii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۵۰ متری آب‌های گرمسیری شرق اقیانوس آرام (در کرانه‌های جنوبی ایالت باخا کالیفرنیا در شمال غربی کشور مکزیک در غرب آمریکای شمالی تا کشور اکوادور در غرب آمریکای جنوبی)
اندازه: بدن به درازای ۳۸ سانتی‌متر

نگاره: Warrior1

 

ماه‌ماهی اطلس

نام: ماه‌ماهی اطلس Atlantic moonfish
نام علمی: Selene setapinnis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۵۵ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری غرب اقیانوس اطلس (در کرانه‌های استان نوا اسکوشیا در شرق کشور کانادا در شمال شرقی آمریکای شمالی تا آرژانتین در شرق آمریکای جنوبی)
اندازه: وزن ۴/۶ کیلوگرم، بدن به درازای ۶۰ سانتی‌متر

نگاره: Kevin Bryant

 

سربه‌زیر

نام: سربه‌زیر Lookdown
نام علمی: Selene vomer
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۵۳ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری غرب اقیانوس اطلس (در کرانه‌های کشور کانادا در شرق آمریکای شمالی تا اروگوئه در شرق آمریکای جنوبی)
اندازه: وزن ۲/۱ کیلوگرم، بدن به درازای ۴۸/۳ سانتی‌متر

نگاره: Kevin Bryant

 

سرده‌ی زبردُم‌ها Trachurus

 

خال‌خالی اسبی دماغه

نام: خال‌خالی اسبی دماغه Cape horse mackerel
نام علمی: Trachurus capensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۵۰۰ متری (بیشتر ۱۰۰ تا ۳۰۰ متری) آب‌های نیمه‌گرمسیری شرق اقیانوس اطلس (در کرانه‌های کشورهای پیرامون شاخاب گینه در غرب قاره‌ی آفریقا تا کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا)
اندازه: بدن به درازای ۶۰ سانتی‌متر

نگاره: Charlie Summers

 

خال‌خالی گیش ژاپنی

نام: خال‌خالی گیش ژاپنی Japanese jack mackerel
نام علمی: Trachurus japonicus
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۲۷۵ متری (بیشتر ۵۰ تا ۲۷۵ متری) آب‌های گرمسیری شمال غربی اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشورهای ژاپن، کره‌ی شمالی، کره‌ی جنوبی و چین در شرق قاره‌ی آسیا)
اندازه: وزن ۶۶۰ گرم، بدن به درازای ۵۰ سانتی‌متر

نگاره: Totti

 

خال‌خالی اسبی دُم‌زرد

نام: خال‌خالی اسبی دُم‌زرد Yellowtail horse mackerel
نام علمی: Trachurus novaezelandiae
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۲۲ تا ۵۰۰ متری (بیشتر ؟ تا ۱۵۰ متری) آب‌های نیمه‌گرمسیری جنوب غربی اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشورهای استرالیا و نیوزیلند در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۵۰ سانتی‌متر

نگاره: Josef Stulz

 

خال‌خالی گیش آرام

نام: خال‌خالی گیش آرام Pacific jack mackerel
نام علمی: Trachurus symmetricus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۴۰۰ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری شرق اقیانوس آرام (در کرانه‌های جنوب شرقی ایالت آلاسکا تا جنوب ایالت باخا کالیفرنیا در شمال غربی کشور مکزیک و شاخاب کالیفرنیا در غرب آمریکای شمالی)
اندازه: بدن به درازای ۸۱ سانتی‌متر

نگاره: Divindk

 

سرده‌ی Ulua

 

گیش‌ماهی چانه‌دراز

نام: گیش‌ماهی چانه‌دراز Longrakered trevally
نام علمی: Ulua mentalis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا جزیره‌ی تایوان در شرق قاره‌ی آسیا و کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۰۰ سانتی‌متر

نگاره: Ian Shaw

 

گونه‌های خانواده‌ی گیش‌ماهیان (بخش نخست) - (بخش دوم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده