جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی دهان‌لانه‌ماهیان (بخش سوم)

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی دهان‌لانه‌ماهیان (بخش سوم)

خانواده‌ی دهان‌لانه‌ماهیان Apogonidae، خانواده‌ای از راسته‌ی پیشانی‌پرورسانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. در این نوشته که به بخش سوم خانواده‌ی دهان‌لانه‌ماهیان می‌پردازد با ۲۴ گونه (از ۱۰۰ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی دهان‌لانه‌ماهیگان Apogoninae
دنباله‌ی سرده‌ی نوک‌استخوانی‌ها Ostorhinchus

 

ماهی کاردینال نوارمسی

نام: ماهی کاردینال نوارمسی Copperstriped cardinalfish
نام علمی: Ostorhinchus holotaenia
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱۵ تا ۳۵ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشورهای پیرامون شاخاب فارس و جزیره‌ی رئونیون (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در شرق قاره‌ی آفریقا تا استان پاپوآی غربی کشور اندونزی در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های جزیره‌ی تایوان تا کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا)
اندازه: بدن به درازای ۸ سانتی‌متر

نگاره: Shigeru Harazaki

 

ماهی کاردینال پس‌گردن خال‌دار

نام: ماهی کاردینال پس‌گردن خال‌دار Spot-nape cardinalfish
نام علمی: Ostorhinchus jenkinsi
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۸ تا ۴۵ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا و شرق تا کشور جزیره‌ای جزایر سلیمان و گروه‌جزیره‌ی کالدونیای نو (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۸/۷ سانتی‌متر

نگاره: Mark Rosenstein

 

ماهی کاردینال سیدنی

نام: ماهی کاردینال سیدنی Sydney's cardinalfish
نام علمی: Ostorhinchus limenus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۳۰ متری (بیشتر ۳ تا ۱۵ متری) آب‌های نیمه‌گرمسیری جنوب غربی اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۴ سانتی‌متر

نگاره: Erik Schlogl

 

ماهی کاردینال خال‌دار

نام: ماهی کاردینال خال‌دار Spotted cardinalfish
نام علمی: Ostorhinchus maculiferus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۱۱۹ متری آب‌های گرمسیری شرق مرکز اقیانوس آرام (در کرانه‌های گروه‌جزیره‌ی هاوایی در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۴ سانتی‌متر

نگاره: Papahānaumokuākea Marine National Monument

 

ماهی کاردینال مُلوکی

نام: ماهی کاردینال مُلوکی Moluccan cardinalfish
نام علمی: Ostorhinchus moluccensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۳ تا ۳۰ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا و کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا تا کشور جزیره‌ای فیجی در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های جزیره‌ی تایوان در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۹ سانتی‌متر

نگاره: Craigjhowe

 

ماهی کاردینال چشم‌زرد

نام: ماهی کاردینال چشم‌زرد Yelloweyed cardinalfish
نام علمی: Ostorhinchus monospilus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۲ تا ۴۱ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های کشورهای فیلیپین و اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا و پاپوآ گینه‌ی نو و استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۷/۸ سانتی‌متر

نگاره: Rickard Zerpe

 

ماهی کاردینال پُرخط

نام: ماهی کاردینال پُرخط Many-lined cardinalfish
نام علمی: Ostorhinchus multilineatus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۲ تا ۲۵ متری آب‌های گرمسیری غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۰ سانتی‌متر

نگاره: Rickard Zerpe

 

ماهی کاردینال نوارسیاه

نام: ماهی کاردینال نوارسیاه Blackstripe cardinalfish
نام علمی: Ostorhinchus nigrofasciatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۳ تا ۵۰ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های کشورهای پیرامون دریای سرخ، کشور موزامبیک در شرق قاره‌ی آفریقا و جزیره‌ی کریسمس (از سرزمین‌های فرادریایی استرالیا) در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا، همچنین کرانه‌های گروه‌جزیره‌ی توآموتو وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه، کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا گروه‌جزیره‌ی کالدونیای نو (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) و جزیره‌ی راپا وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۰ سانتی‌متر

نگاره: Andrew Green

 

ماهی کاردینال نورفُک

نام: ماهی کاردینال نورفُک Norfolk cardinalfish
نام علمی: Ostorhinchus norfolcensis
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ؟ تا ۱۰ متری آب‌های معتدل جنوب غربی اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور استرالیا و جزیره‌ی نورفک (از سرزمین‌های فرادریایی استرالیا) در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۵ سانتی‌متر

نگاره: Rick Stuart-Smith

 

ماهی کاردینال هفت‌خط

نام: ماهی کاردینال هفت‌خط Sevenstriped cardinalfish
نام علمی: Ostorhinchus novemfasciatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۴ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس آرام (در کرانه‌های جزیره‌ی کریسمس (از سرزمین‌های فرادریایی استرالیا) در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا تا جزیره‌های لاین در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های گروه‌جزیره‌ی ایزو وابسته به کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۰ سانتی‌متر

نگاره: François Libert

 

ماهی کاردینال خال‌سرخ

نام: ماهی کاردینال خال‌سرخ Redspot cardinalfish
نام علمی: Ostorhinchus parvulus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۲ تا ۱۲ متری آب‌های گرمسیری غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۴ سانتی‌متر

نگاره: Jim Greenfield

 

ماهی کاردینال خط‌نارنجی جنوبی

نام: ماهی کاردینال خط‌نارنجی جنوبی Southern orange-lined cardinal fish
نام علمی: Ostorhinchus properuptus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۳۰ متری (بیشتر ۱ تا ۱۴ متری) آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام
اندازه: بدن به درازای ۶ سانتی‌متر

نگاره: Ian Shaw

 

ماهی کاردینال پابند

نام: ماهی کاردینال پابند Anklet cardinalfish
نام علمی: Ostorhinchus pselion
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱۰ تا ۴۳ متری آب‌های گرمسیری غرب اقیانوس هند (در کرانه‌های کشورهای پیرامون شاخاب‌های عقبه و سوئز در دریای سرخ در شرق قاره‌ی آفریقا)
اندازه: بدن به درازای ۴ سانتی‌متر

نگاره: Rafi Amar

 

ماهی کاردینال خال‌یاقوتی

نام: ماهی کاردینال خال‌یاقوتی Rubyspot cardinalfish
نام علمی: Ostorhinchus rubrimacula
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۳۳ متری آب‌های گرمسیری غرب مرکز اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا تا کشور جزیره‌ای فیجی در قاره‌ی اقیانوسیه و کرانه‌های جزیره‌های ریوکیوی کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۴/۵ سانتی‌متر

نگاره: Mark Rosenstein

 

گوبِلگاتس

نام: گوبِلگاتس Gobbleguts
نام علمی: Ostorhinchus rueppellii
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۱۰ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری غرب مرکز اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا تا جزیره‌ی گینه و کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۲ سانتی‌متر

نگاره: John Sear

 

ماهی کاردینال سیل

نام: ماهی کاردینال سیل Seale's cardinalfish
نام علمی: Ostorhinchus sealei
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۳ تا ۲۵ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های کشور مالزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا تا کشورهای جزیره‌ای جزایر سلیمان و پالائو در قاره‌ی اقیانوسیه و کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۰ سانتی‌متر

نگاره: Francesco Ricciardi

 

ماهی کاردینال تخت‌آب‌سنگ

نام: ماهی کاردینال تخت‌آب‌سنگ Reef-flat cardinalfish
نام علمی: Ostorhinchus taeniophorus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۱۵ متری آب‌های گرمسیری دریای سرخ و اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا جزیره‌های لاین و جزیره‌های پیت‌کرن (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا) در قاره‌ی اقیانوسیه و کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا و جزیره‌ی راپا وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۱/۵ سانتی‌متر

نگاره: Ian Shaw

 

ماهی کاردینال راه‌راه غربی

نام: ماهی کاردینال راه‌راه غربی Western striped cardinalfish
نام علمی: Ostorhinchus victoriae
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۲ تا ۳ متری آب‌های معتدل شرق اقیانوس هند (در کرانه‌های کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۸ سانتی‌متر

نگاره: Andrea Ruggeri

 

ماهی کاردینال کوپانگ

نام: ماهی کاردینال کوپانگ Kupang cardinalfish
نام علمی: Ostorhinchus wassinki
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۲۲ متری (بیشتر ۲ تا ۱۵ متری) آب‌های گرمسیری غرب مرکز اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشورهای مالزی و فیلیپین در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا تا کشورهای استرالیا و پاپوآ گینه‌ی نو در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۷ سانتی‌متر

نگاره: Ian Shaw

 

سرده‌ی Phaeoptyx

 

ماهی کاردینال کک‌ومکی

نام: ماهی کاردینال کک‌ومکی Freckled cardinalfish
نام علمی: Phaeoptyx conklini
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۲۲ متری آب‌های گرمسیری غرب مرکز اقیانوس اطلس (در کرانه‌های ایالت فلوریدای کشور آمریکا در شرق آمریکای شمالی تا شمال آمریکای جنوبی)
اندازه: بدن به درازای ۹ سانتی‌متر

نگاره: Kevin Bryant

 

ماهی کاردینال تیره

نام: ماهی کاردینال تیره Dusky cardinalfish
نام علمی: Phaeoptyx pigmentaria
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱۳ تا ۵۰ متری آب‌های گرمسیری غرب و شرق اقیانوس اطلس (در کرانه‌های ایالت فلوریدای کشور آمریکا و گروه‌جزیره‌ی برمودا (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا) در شرق آمریکای شمالی تا کشور برزیل در شرق آمریکای جنوبی، همچنین کرانه‌های کشورهای پیرامون شاخاب گینه و جزیره‌ی اسنشن (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا) در غرب قاره‌ی آفریقا)
اندازه: بدن به درازای ۸ سانتی‌متر

نگاره: Ricardo Betancur

 

سرده‌ی Pristiapogon

 

ماهی کاردینال سایه‌چشم

نام: ماهی کاردینال سایه‌چشم Eyeshadow cardinalfish
نام علمی: Pristiapogon exostigma
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۳ تا ۴۰ متری (بیشتر ۳ تا ۲۰ متری) آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های کشور‌های پیرامون دریای سرخ تا جزیره‌های لاین و گروه‌جزیره‌ی گامبیر وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های جزیره‌های ریوکیوی کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا و جزیره‌های آسترل وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۲ سانتی‌متر

نگاره: Ricardo Betancur

 

ماهی کاردینال لگام‌دار

نام: ماهی کاردینال لگام‌دار Bridled cardinalfish
نام علمی: Pristiapogon fraenatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۳ تا ۵۰ متری آب‌های گرمسیری دریای سرخ و اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا جزیره‌های لاین و گروه‌جزیره‌ی توآموتو وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های جزیره‌های ریوکیوی کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۱ سانتی‌متر

نگاره: Ian Shaw

 

ماهی کاردینال رنگین‌کمانی

نام: ماهی کاردینال رنگین‌کمانی Iridescent cardinalfish
نام علمی: Pristiapogon kallopterus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۳ تا ۱۵۸ متری آب‌های گرمسیری دریای سرخ و اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا جزیره‌های لاین، جزیره‌های مارکیز وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) و جزیره‌های پیت‌کرن (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا) در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا و گروه‌جزیره‌ی هاوایی تا کشور نیوزیلند و جزیره‌ی راپا وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۵/۵ سانتی‌متر

نگاره: DavidR.808

 

گونه‌های خانواده‌ی دهان‌لانه‌ماهیان (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده