جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی بلنی‌ماهیان دندان‌شانه‌ای (بخش سوم)

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی بلنی‌ماهیان دندان‌شانه‌ای (بخش سوم)

خانواده‌ی بلنی‌ماهیان دندان‌شانه‌ای Blenniidae، خانواده‌ای از راسته‌ی بلنی‌ماهی‌سانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. در این نوشته که به بخش سوم خانواده‌ی بلنی‌ماهیان دندان‌شانه‌ای می‌پردازد با ۲۷ گونه (از ۱۰۸ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی Salarinae
سرده‌ی Microlipophrys

 

بلنی کانِوا

نام: بلنی کانِوا Caneva's blenny
نام علمی: Microlipophrys canevae
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۲ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری دریای مدیترانه (در کرانه‌های جنوبی کشور پرتغال در جنوب غربی قاره‌ی اروپا و کرانه‌های کشورهای پیرامون دریای مدیترانه)
اندازه: بدن به درازای ۴/۳ سانتی‌متر

نگاره: Gernotkunz

 

بلنی سرسیاه

نام: بلنی سرسیاه Black-headed blenny
نام علمی: Microlipophrys nigriceps
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۶ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری شمال شرقی اقیانوس اطلس (در کرانه‌های کشورهای پیرامون دریای مدیترانه)
اندازه: بدن به درازای ۷/۵ سانتی‌متر

نگاره: Xavibou

 

سرده‌ی Mimoblennius

 

بلنی نواری

نام: بلنی نواری Banded blenny
نام علمی: Mimoblennius atrocinctus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۲ تا ۱۰ متری آب‌های گرمسیری شرق اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور جزیره‌ای سری‌لانکا و جزیره‌ی کریسمس (از سرزمین‌های فرادریایی استرالیا) در اقیانوس هند و کرانه‌های کشور ژاپن و هنگ کنگ در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا)
اندازه: بدن به درازای ۵ سانتی‌متر

نگاره: Mark Rosenstein

 

سرده‌ی Ophioblennius

 

بلنی رخ‌اسبی

نام: بلنی رخ‌اسبی Horseface blenny
نام علمی: Ophioblennius atlanticus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۵۰ تا ؟ متری آب‌های گرمسیری شرق اقیانوس اطلس (در کرانه‌های کشورهای سنگال تا آنگولا در غرب قاره‌ی آفریقا)
اندازه: بدن به درازای ۱۹ سانتی‌متر

نگاره: Larry L. Jackson

 

بلنی لب‌سرخ

نام: بلنی لب‌سرخ Redlip blenny
نام علمی: Ophioblennius macclurei
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری غرب مرکز اقیانوس اطلس (در کرانه‌های ایالت‌های کارولینای شمالی و فلوریدای کشور آمریکا در شرق آمریکای شمالی و جزیره‌های دریای کارائیب در آمریکای مرکزی)
اندازه: بدن به درازای ۱۲/۲ سانتی‌متر

نگاره: Jim Greenfield

 

بلنی نوار درشت

نام: بلنی نوار درشت Large-banded blenny
نام علمی: Ophioblennius steindachneri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۱۸ متری آب‌های گرمسیری شرق اقیانوس اطلس (در کرانه‌های غربی کشور مکزیک در شاخاب کالیفرنیا در غرب آمریکای شمالی تا کشور پرو و جزیره‌ی گالاپاگوس در غرب آمریکای جنوبی)
اندازه: بدن به درازای ۱۸ سانتی‌متر

نگاره: Ricardo Betancur

 

سرده‌ی Parablennius

 

بلنی تامپات

نام: بلنی تامپات Tompot blenny
نام علمی: Parablennius gattorugine
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۳ تا ۳۲ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری شمال شرقی اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه (در کرانه‌های کشور ایرلند در شمال غربی قاره‌ی اروپا تا کشور مراکش در شمال غربی قاره‌ی آفریقا و همچنین کرانه‌های کشورهای پیرامون دریاهای مدیترانه و مرمره)
اندازه: بدن به درازای ۳۰ سانتی‌متر

نگاره: Raúl Ortells Fabra

 

بلنی مرموز

نام: بلنی مرموز Mystery blenny
نام علمی: Parablennius incognitus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۲ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری شرق اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه (در کرانه‌های جزیره‌مانند ایبری در جنوب غربی قاره‌ی اروپا تا کشور مراکش، گروه‌جزیره‌ی مادیرا وابسته به کشور پرتغال و گروه‌جزیره‌ی قناری وابسته به کشور اسپانیا  در شمال غربی قاره‌ی آفریقا و همچنین کرانه‌های کشورهای پیرامون دریاهای مدیترانه، مرمره و سیاه)
اندازه: بدن به درازای ۸ سانتی‌متر

نگاره: Carlos Fernandez-Cid, carloscies

 

بلنی شاخ‌دار

نام: بلنی شاخ‌دار Horned blenny
نام علمی: Parablennius intermedius
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۱۰ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۲ سانتی‌متر

نگاره: John Turnbull

 

بلنی تاج‌دار

نام: بلنی تاج‌دار Crested blenny
نام علمی: Parablennius laticlavius
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۳ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری جنوب غربی اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشورهای استرالیا و نیوزیلند در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۸ سانتی‌متر

نگاره: Ian Shaw

 

بلنی جلبک

نام: بلنی جلبک Seaweed blenny
نام علمی: Parablennius marmoreus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۱۰ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری غرب اقیانوس اطلس (در کرانه‌های ایالت نیویورک کشور آمریکا کشور جزیره‌ای باهاما و گروه‌جزیره‌ی برمودا (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا) در شرق آمریکای شمالی تا جنوب کشور برزیل در شرق آمریکای جنوبی)
اندازه: بدن به درازای ۸/۵ سانتی‌متر

نگاره: Kevin Bryant

 

بلنی استخرسنگ

نام: بلنی استخرسنگ Rock-pool blenny
نام علمی: Parablennius parvicornis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۱ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری اقیانوس اطلس (در کرانه‌های کشورهای موریتانی تا کنگو، گروه‌جزیره‌ی قناری وابسته به کشور اسپانیا، کشور جزیره‌ای کیپ ورد و گروه‌جزیره‌ی مادیرا وابسته به کشور پرتغال در غرب قاره‌ی آفریقا)
اندازه: بدن به درازای ۱۲ سانتی‌متر

نگاره: Gomeravive

 

بلنی طوقی

نام: بلنی طوقی Ringneck blenny
نام علمی: Parablennius pilicornis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۲۵ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری اقیانوس اطلس و غرب اقیانوس هند (شرق اقیانوس اطلس: در کرانه‌های کشورهای اسپانیا و پرتغال در جنوب غربی قاره‌ی اروپا تا کشور نامیبیا در جنوب غربی قاره‌ی آفریقا، همچنین در کرانه‌های کشورهای اسپانیا، مراکش و الجزایر در دریای مدیترانه، جنوب غربی اقیانوس اطلس: در کرانه‌های شرقی کشورهای برزیل و آرژانتین در جنوب شرقی آمریکای جنوبی، غرب اقیانوس هند: در کرانه‌های کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا)
اندازه: بدن به درازای ۱۲/۷ سانتی‌متر

نگاره: Romà del Rio

 

بلنی نواردراز

نام: بلنی نواردراز Longstriped blenny
نام علمی: Parablennius rouxi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۴۲ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری شمال شرقی اقیانوس اطلس (در کرانه‌های کشور پرتغال در جنوب غربی قاره‌ی اروپا و کرانه‌های کشورهای شمال دریای مدیترانه)
اندازه: بدن به درازای ۸ سانتی‌متر

نگاره: Stefano Guerrieri

 

بلنی پرتغالی

نام: بلنی پرتغالی Portuguese blenny
نام علمی: Parablennius ruber
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۲ تا ۲۰ متری (بیشتر ۵ تا ؟ متری) آب‌های نیمه‌گرمسیری شرق اقیانوس اطلس (در کرانه‌های کشور پرتغال در جنوب غربی قاره‌ی اروپا و گروه‌جزیره‌های آزور و مادیرا وابسته به کشور پرتغال در شمال غربی قاره‌ی آفریقا)
اندازه: بدن به درازای ۱۴/۱ سانتی‌متر

نگاره: Sylvain Le Bris

 

بلنی زنگاری

نام: بلنی زنگاری Rusty blenny
نام علمی: Parablennius sanguinolentus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۱ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری شرق اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه (در کرانه‌های غرب کشور فرانسه در غرب قاره‌ی اروپا تا کشور مراکش در شمال غربی قاره‌ی آفریقا و کرانه‌های کشورهای پیرامون دریاهای مدیترانه و سیاه)
اندازه: بدن به درازای ۲۰ سانتی‌متر

نگاره: Lorenzo Facchin

 

بلنی جزیره‌ی نورفُک

نام: بلنی جزیره‌ی نورفُک Norfolk Island blenny
نام علمی: Parablennius serratolineatus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های نیمه‌گرمسیری جنوب غربی اقیانوس آرام (در کرانه‌های جزیره‌ی نورفک (از سرزمین‌های فرادریایی استرالیا) در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۲۰ سانتی‌متر

نگاره: John Sear

 

بلنی شاخک‌دار

نام: بلنی شاخک‌دار Tentacled blenny
نام علمی: Parablennius tentacularis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژژرفای ۳ تا ۱۵ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری شرق اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه (در کرانه‌های غربی کشورهای اسپانیا و پرتغال در جنوب غربی قاره‌ی اروپا تا گروه‌جزیره‌ی قناری وابسته به کشور اسپانیا و کشور گینه در غرب قاره‌ی آفریقا و کرانه‌های کشورهای پیرامون دریاهای مدیترانه، سیاه و مرمره (به‌جز سوریه، لبنان، اسرائیل و مصر))
اندازه: بدن به درازای ۱۵ سانتی‌متر

نگاره: Luca Abbate

 

بلنی زوونیمیر

نام: بلنی زوونیمیر Zvonimir's blenny
نام علمی: Parablennius zvonimiri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۶ تا ۱۲ متری آب‌های دریاهای مدیترانه و سیاه (در کرانه‌های کشورهای پیرامون دریاهای مدیترانه و سیاه)
اندازه: بدن به درازای ۷ سانتی‌متر

نگاره: Marta Terry L

 

سرده‌ی Salaria

 

بلنی آب شیرین

نام: بلنی آب شیرین Freshwater blenny
نام علمی: Salaria fluviatilis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های نیمه‌گرمسیری رودها و جویبارهای کشورهای الجزایر و مراکش در قاره‌ی آفریقا، کشورهای آلبانی، کرواسی، فرانسه، یونان، ایتالیا، مونته‌نگرو، اسپانیا و پرتغال در قاره‌ی اروپا و کشورهای اسرائیل و ترکیه در قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱۵/۴ سانتی‌متر

نگاره: Christa Rohrbach

 

بلنی طاووس

نام: بلنی طاووس Peacock blenny
نام علمی: Salaria pavo
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های نیمه‌گرمسیری شرق اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه (در کرانه‌های غرب کشور فرانسه در غرب قاره‌ی اروپا تا کشور مراکش در شمال غربی قاره‌ی آفریقا و کرانه‌های کشورهای پیرامون دریاهای مدیترانه و سیاه)
اندازه: بدن به درازای ۱۳ سانتی‌متر

نگاره: Etrusko25

 

سرده‌ی Salarias

 

بلنی سِرام

نام: بلنی سِرام Seram blenny
نام علمی: Salarias ceramensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۸ متری آب‌های گرسیری دریای سرخ و اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا کشور جزیره‌ای ساموآ در قاره‌ی اقیانوسیه و کرانه‌های جزیره‌های ریوکیوی کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا و گروه‌جزیره‌ی کالدونیای نو (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۵ سانتی‌متر

نگاره: Patomarazul

 

بلنی جواهرنشان

نام: بلنی جواهرنشان Jewelled blenny
نام علمی: Salarias fasciatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۸ متری آب‌های گرسیری دریای سرخ و اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا کشور جزیره‌ای ساموآ در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۴ سانتی‌متر

نگاره: Jim Greenfield

 

بلنی پاتسنِر

نام: بلنی پاتسنِر Patzner's blenny
نام علمی: Salarias patzneri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۵ متری آب‌های گرسیری غرب مرکز اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشورهای فیلیپین و اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا و استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۵/۵ سانتی‌متر

نگاره: Oceanzam

 

بلنی ستاره‌ای

نام: بلنی ستاره‌ای Starry blenny
نام علمی: Salarias ramosus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۱۵ متری آب‌های گرسیری غرب مرکز اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور فیلیپین در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۴ سانتی‌متر

نگاره: Jim Greenfield

 

سرده‌ی Scartella

 

مولی میلِر

نام: مولی میلِر Molly Miller
نام علمی: Scartella cristata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۱۰ متری آب‌های گرسیری اقیانوس اطلس و شمال غربی اقیانوس آرام (غرب اقیانوس اطلس: در کرانه‌های ایالت فلوریدای کشور آمریکا، گروه‌جزیره‌ی برمودا (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا) و شاخاب مکزیک در شرق آمریکای شمالی تا برزیل در شرق آمریکای جنوبی، شرق اقیانوس اطلس: در کرانه‌های کشور موریتانی و گروه‌جزیره‌ی قناری وابسته به کشور اسپانیا در شمال غربی قاره‌ی آفریقا تا کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا، همچنین در کرانه‌های برخی جزیره‌های دریای مدیترانه، شمال غربی اقیانوس آرام: در کرانه‌های کشور ژاپن و جزیره‌ی تایوان در شرق قاره‌ی آسیا)
اندازه: بدن به درازای ۱۲ سانتی‌متر

نگاره: Alessandro Falleni

 

سرده‌ی Stanulus

 

بلنی تالبوت

نام: بلنی تالبوت Talbot's blenny
نام علمی: Stanulus talboti
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۳ تا ۱۵ متری آب‌های گرسیری غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های جزیره‌های ریوکیو و گروه‌جزیره‌ی بونین در جنوب کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا و استرالیا، کشور جزیره‌ای تونگا و جزیره‌های مارکیز وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۴/۸ سانتی‌متر

نگاره: Rick Stuart-Smith

 

گونه‌های خانواده‌ی بلنی‌ماهیان دندان‌شانه‌ای (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده