جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی عقرب‌ماهیان (بخش پنجم)

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی عقرب‌ماهیان (بخش پنجم)

خانواده‌ی عقرب‌ماهیان Scorpaenidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی عقرب‌ماهی‌سانیان، از راسته‌ی عقرب‌ماهی‌سانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. در این نوشته که به بخش پنجم خانواده‌ی عقرب‌ماهیان می‌پردازد با ۲۳ گونه (از ۱۲۸ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی باله‌ایان Scorpaeninae
سرده‌ی مخمل‌ماهی‌های دایره‌ای Caracanthus

 

کراوچِر مرجانی خال‌دار

نام: کراوچِر مرجانی خال‌دار Spotted coral croucher
نام علمی: Caracanthus maculatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۳ تا ۱۵ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های کشورهای جنوب شرقی قاره‌ی آسیا تا جزیره‌های مارکیز و جزیره‌های آسترل وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه و کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا)
اندازه: بدن به درازای ۵ سانتی‌متر

 

کراوچِر مرجانی کوتوله

نام: کراوچِر مرجانی کوتوله Pygmy coral croucher
نام علمی: Caracanthus unipinna
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۱۵ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا گروه‌جزیره‌ی توآموتو وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه و کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۵ سانتی‌متر

 

زیرخانواده‌ی زنبورماهیان Apistinae
سرده‌ی Apistus

 

زنبورماهی خال‌چشمی

نام: زنبورماهی خال‌چشمی Ocellated waspfish
نام علمی: Apistus carinatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱۴ تا ۶۰ متری (بیشتر ۱۵ تا ۵۰ متری) آب‌های دریای سرخ، شاخاب فارس، اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا کشور فیلیپین در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا و کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۲۰ سانتی‌متر

 

زیرخانواده‌ی منجک‌ماهیان Tetraroginae
سرده‌ی Ablabys

 

سرخ‌پوست‌ماهی

نام: سرخ‌پوست‌ماهی Redskinfish
نام علمی: Ablabys binotatus
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری غرب اقیانوس هند (در کرانه‌های جزیره‌ی زنگبار و کشور تانزانیا تا آفریقای جنوبی در جنوب شرقی قاره‌ی آفریقا)
اندازه: بدن به درازای ۱۵ سانتی‌متر

 

زنبورماهی خاردار

نام: زنبورماهی خاردار Spiny waspfish
نام علمی: Ablabys macracanthus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۲۰ متری آب‌های گرمسیری شرق اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشورهای تایلند و میانمار تا فیلیپین و جزیره‌ی گینه‌ی نو در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۲۰ سانتی‌متر

 

زنبورماهی کاکاتو

نام: زنبورماهی کاکاتو Cockatoo waspfish
نام علمی: Ablabys taenianotus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۷۸ متری آب‌های گرمسیری شرق اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشورهای مالزی و اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا تا کشور جزیره‌ای فیجی در قاره‌ی اقیانوسیه و کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۲۰ سانتی‌متر

 

سرده‌ی Centropogon

 

فورتسکیو شرقی

نام: فورتسکیو شرقی Eastern fortescue
نام علمی: Centropogon australis
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۳۰ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۵ سانتی‌متر

 

سرده‌ی Coccotropis

 

عقرب‌ماهی نرم‌پوست

نام: عقرب‌ماهی نرم‌پوست Smoothskin scorpionfish
نام علمی: Coccotropsis gymnoderma
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۹ تا ۱۰۸ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری جنوب شرقی اقیانوس اطلس (در کرانه‌های کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا)
اندازه: بدن به درازای ۴ سانتی‌متر

 

سرده‌ی Glyptauchen

 

دیوماهی سرزینی

نام: دیوماهی سرزینی Saddlehead goblinfish
نام علمی: Glyptauchen panduratus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۵ تا ۶۰ متری آب‌های معتدل شرق اقیانوس هند (در کرانه‌های کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۲۰ سانتی‌متر

 

سرده‌ی Gymnapistes

 

پینه‌دوز استرالیای جنوبی

نام: پینه‌دوز استرالیای جنوبی South Australian cobbler
نام علمی: Gymnapistes marmoratus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۳۵ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری شرق اقیانوس هند (در کرانه‌های کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۲۲/۵ سانتی‌متر

 

سرده‌ی Neovespicula

 

دیوماهی برگی

نام: دیوماهی برگی Leaf goblinfish
نام علمی: Neovespicula depressifrons
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشورهای اندونزی و فیلیپین در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا و جزیره‌ی گینه‌ی نو در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۰ سانتی‌متر

 

سرده‌ی Notesthes

 

سنگ‌ماهی آب شیرین (بولروت)

نام: سنگ‌ماهی آب شیرین (بولروت) Freshwater stonefish
نام علمی: Notesthes robusta
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های معتدل اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۳۰ سانتی‌متر

 

سرده‌ی Paracentropogon

 

زنبورماهی باله‌بادبانی

نام: زنبورماهی باله‌بادبانی Sailfin waspfish
نام علمی: Paracentropogon longispinis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ؟ تا ۷۰ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های جنوبی کشور هند تا جنوب چین در قاره‌ی آسیا و کرانه‌های گروه‌جزیره‌ی کالدونیای نو (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۳ سانتی‌متر

 

زنبورماهی نواردُم

نام: زنبورماهی نواردُم Bandtail waspfish
نام علمی: Paracentropogon zonatus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱۰ تا ۴۰ متری آب‌های گرمسیری غرب مرکز اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشورهای فیلیپین و اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا)
اندازه: بدن به درازای ۵/۲ سانتی‌متر

 

سرده‌ی Pseudovespicula

 

زنبورماهی سفیدرُخ

نام: زنبورماهی سفیدرُخ Whiteface waspfish
نام علمی: Richardsonichthys leucogaster
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۸ تا ۹۰ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های جزیره‌ی زنگبار وابسته به کشور تانزانیا در شرق قاره‌ی آفریقا تا گروه‌جزیره‌ی کالدونیای نو (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۰ سانتی‌متر

 

سرده‌ی Vespicula

 

زنبورماهی مانگرو

نام: زنبورماهی مانگرو Mangrove waspfish
نام علمی: Vespicula trachinoides
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور میانمار تا فیلیپین و جزیره‌ی سولاوسی اندونزی در جنوبی شرقی قاره‌ی آسیا)
اندازه: بدن به درازای ۵/۸ سانتی‌متر

 

زیرخانواده‌ی سنگ‌ماهیان Synanceiinae
سرده‌ی Minous

 

دیو دریایی

نام: دیو دریایی Sea goblin
نام علمی: Inimicus didactylus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۵ تا ۸۰ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور تایلند در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا تا کشور جزیره‌ای وانواتو در قاره‌ی اقیانوسیه و کرانه‌های جزیره‌های ریوکیوی کشور ژاپن و جنوب شرقی چین در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۲۵ سانتی‌متر

 

دیو خال‌دار

نام: دیو خال‌دار Spotted ghoul
نام علمی: Inimicus sinensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۵ تا ۹۰ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های جزیره‌های اقیانوس هند تا جزیره‌ی تایوان و کشورهای اندونزی و فیلیپین در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا و استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۲۶ سانتی‌متر

 

سرده‌ی Erosa

 

سنگ‌ماهی چاله‌چاله

نام: سنگ‌ماهی چاله‌چاله Pitted stonefish
نام علمی: Erosa erosa
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۹۰ متری آب‌های گرمسیری غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۵ سانتی‌متر

 

سرده‌ی سنگ‌ماهی‌ها Synanceia

 

سنگ‌ماهی خور

نام: سنگ‌ماهی خور Estuarine stonefish
نام علمی: Synanceia horrida
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۴۰ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور هند تا کشورهای چین و فیلیپین در شرق و جنوب شرقی قاره‌ی آسیا و کشورهای پاپوآ گینه‌ی نو و استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۶۰ سانتی‌متر

 

سنگ‌ماهی دریای سرخ

نام: سنگ‌ماهی دریای سرخ Red Sea stonefish
نام علمی: Synanceia nana
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۴ تا ۱۸ متری آب‌های گرمسیری غرب اقیانوس هند (در کرانه‌های کشورهای پیرامون دریای سرخ و شاخاب فارس در غرب قاره‌ی آسیا)
اندازه: بدن به درازای ۱۳/۵ سانتی‌متر

 

سنگ‌ماهی آب‌سنگ

نام: سنگ‌ماهی آب‌سنگ Reef stonefish
نام علمی: Synanceia verrucosa
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۳۰ متری آب‌های گرمسیری دریای سرخ و اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا جزیره‌های پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه و کرانه‌های جزیره‌های ریوکیوی کشور ژاپن تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: وزن ۲/۴ کیلوگرم، بدن به درازای ۴۰ سانتی‌متر

 

زیرخانواده‌ی Plectrogeninae
سرده‌ی Plectrogenium

 

عقرب‌ماهی درشت‌چشم

نام: عقرب‌ماهی درشت‌چشم Bigeye Scorpionfish
نام علمی: Plectrogenium nanum
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۲۵۰ تا ۶۵۰ متری آب‌های اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۶/۸ سانتی‌متر

 

گونه‌های خانواده‌ی عقرب‌ماهیان (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱ مشارکت کننده