جانوران مهره‌دار - ماهیان: بلنی یائی‌یاما

نام: بلنی یائی‌یاما Yaeyama blenny
نام علمی: Ecsenius yaeyamaensis
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: بلنی‌ماهی‌سانان
خانواده: بلنی‌های دندان‌شانه‌ای
سرده: Ecsenius
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن (۲۳/۰۳ تا ۵/۳۳۲ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۱۵ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام
زندگانی: ناشناخته
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ناشناخته
خوراک: گیاهان همچون جلبک‌ها و...
رنگ: خاکستری کم‌رنگ و نیمه‌شفاف، با خال‌های سفید
اندازه: بدن به درازای ۶ سانتی‌متر
ویژگی: بلنی یائی‌یاما جانوری شب‌زی، دارای بدنی کشیده، استوانه‌ای و بدون پولک با چشمانی بزرگ و دهانی رو به پایین، همچنین دارای باله‌های پشتی و مخرجی دراز و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: بلنی یائی‌یاما

جانوران مهره‌دار - ماهیان: بلنی یائی‌یاما

جانوران مهره‌دار - ماهیان: بلنی یائی‌یاما

جانوران مهره‌دار - ماهیان: بلنی یائی‌یاما

جانوران مهره‌دار - ماهیان: بلنی یائی‌یاما

۵
از ۵
۴ مشارکت کننده