جانوران مهره‌دار - ماهیان: بلنی طاووس

نام: بلنی طاووس Peacock blenny
نام علمی: Salaria pavo
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: بلنی‌ماهی‌سانان
خانواده: بلنی‌های دندان‌شانه‌ای
سرده: Salaria
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن (۲۳/۰۳ تا ۵/۳۳۲ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: آب‌های نیمه‌گرمسیری شرق اقیانوس اطلس
زندگانی: ناشناخته
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ناشناخته
خوراک: شکار بی‌مهرگان همانند نرم‌تنان، گیاهان همچون جلبک‌ها و...
رنگ: زرد گراینده به سبز، نرها روشن و ماده‌ها تیره، دارای نوارهای عمودی تیره، همچنین دارای خال‌های کوچک و خط‌های عمودی و نازک آبی
اندازه: بدن به درازای ۱۳ سانتی‌متر
ویژگی: بلنی طاووس جانوری شب‌زی، دارای بدنی کشیده، استوانه‌ای و بدون پولک با چشمانی بزرگ و دهانی رو به پایین، همچنین دارای باله‌های پشتی و مخرجی دراز، نرها دارای برآمدگی تاج‌مانند بر روی سر و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: بلنی طاووس

جانوران مهره‌دار - ماهیان: بلنی طاووس

جانوران مهره‌دار - ماهیان: بلنی طاووس

جانوران مهره‌دار - ماهیان: بلنی طاووس

جانوران مهره‌دار - ماهیان: بلنی طاووس

۵
از ۵
۱۴ مشارکت کننده