جانوران مهره‌دار - ماهیان: بلنی خال‌سرخ

نام: بلنی خال‌سرخ Red-spotted blenny
نام علمی: Blenniella chrysospilos
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: بلنی‌ماهی‌سانان
خانواده: بلنی‌های دندان‌شانه‌ای
سرده: Blenniella
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن (۲۳/۰۳ تا ۵/۳۳۲ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۶ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام
زندگانی: ناشناخته
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ناشناخته
خوراک: شکار بی‌مهرگان همانند سخت‌پوستان کوچک، گیاهان همچون جلبک‌ها و...
رنگ: برنزه، با خال‌ها و لکه‌های سرخ و همچنین خال‌های کوچک آبی‌رنگ
اندازه: بدن به درازای ۱۳ سانتی‌متر
ویژگی: بلنی خال‌سرخ جانوری شب‌زی، دارای بدنی کشیده، استوانه‌ای و بدون پولک با چشمانی بزرگ و دهانی رو به پایین، همچنین دارای باله‌های پشتی و مخرجی دراز و شاخک‌هایی بر روی سر، بیشتر زمان‌ها پنهان در سوراخ‌های مرجان‌ها (این ماهی در سوراخ‌های مرجان‌ها لانه و تخم‌گذاری می‌کند.) و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: بلنی خال‌سرخ

جانوران مهره‌دار - ماهیان: بلنی خال‌سرخ

جانوران مهره‌دار - ماهیان: بلنی خال‌سرخ

جانوران مهره‌دار - ماهیان: بلنی خال‌سرخ

جانوران مهره‌دار - ماهیان: بلنی خال‌سرخ

۵
از ۵
۶ مشارکت کننده