جانوران مهره‌دار - ماهیان: بلنی نیش‌دار قناری

نام: بلنی نیش‌دار قناری Canary fangblenny
نام علمی: Meiacanthus oualanensis
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: بلنی‌ماهی‌سانان
خانواده: بلنی‌های دندان‌شانه‌ای
سرده: Meiacanthus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن (۲۳/۰۳ تا ۵/۳۳۲ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری اقیانوس آرام (کرانه‌های کشور فیجی)
زندگانی: ناشناخته
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ناشناخته
خوراک: شکار بی‌مهرگان همانند سخت‌پوستان کوچک، گیاهان همچون جلبک‌ها و...
رنگ: زرد روشن
اندازه: بدن به درازای ۱۰ سانتی‌متر
ویژگی: بلنی نیش‌دار قناری جانوری شب‌زی، دارای بدنی دراز، استوانه‌ای و بدون پولک با چشمانی بزرگ و دهانی رو به پایین، همچنین دارای باله‌های پشتی و مخرجی دراز، دارای ۲ دندان نیش بزرگ و زهراگین در آرواره‌ی پایینی (برای دفاع) و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: بلنی نیش‌دار قناری

جانوران مهره‌دار - ماهیان: بلنی نیش‌دار قناری

جانوران مهره‌دار - ماهیان: بلنی نیش‌دار قناری

جانوران مهره‌دار - ماهیان: بلنی نیش‌دار قناری

جانوران مهره‌دار - ماهیان: بلنی نیش‌دار قناری

۵
از ۵
۱۱ مشارکت کننده