جانوران مهره‌دار - ماهیان: بلنی دیسکو

نام: بلنی دیسکو Disco blenny
نام علمی: Meiacanthus smithi
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: بلنی‌ماهی‌سانان
خانواده: بلنی‌های دندان‌شانه‌ای
سرده: Meiacanthus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن (۲۳/۰۳ تا ۵/۳۳۲ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۲۰ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام
زندگانی: ناشناخته
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ناشناخته
خوراک: شکار بی‌مهرگان همانند سخت‌پوستان کوچک، گیاهان همچون جلبک‌ها و...
رنگ: سفید، با نواری سیاه در باله‌ی پشتی
اندازه: بدن به درازای ۸/۵ سانتی‌متر
ویژگی: بلنی دیسکو یا بلنی نیش‌دار اسمیت Smith's fangblenny، جانوری شب‌زی، دارای بدنی دراز، استوانه‌ای و بدون پولک با چشمانی بزرگ و دهانی رو به پایین، همچنین دارای باله‌های پشتی و مخرجی دراز، دارای ۲ دندان نیش بزرگ و زهراگین در آرواره‌ی پایینی (برای دفاع) و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: بلنی دیسکو

جانوران مهره‌دار - ماهیان: بلنی دیسکو

جانوران مهره‌دار - ماهیان: بلنی دیسکو

جانوران مهره‌دار - ماهیان: بلنی دیسکو

جانوران مهره‌دار - ماهیان: بلنی دیسکو

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده