جانوران مهره‌دار - ماهیان: بلنی دندان‌شمشیری سرکوتاه

نام: بلنی دندان‌شمشیری سرکوتاه Short-head sabretooth blenny
نام علمی: Petroscirtes breviceps
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: بلنی‌ماهی‌سانان
خانواده: بلنی‌های دندان‌شانه‌ای
سرده: Petroscirtes
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن (۲۳/۰۳ تا ۵/۳۳۲ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۱۵ متری (بیشتر ۱ تا ۱۰ متری) آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام
زندگانی: ناشناخته
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ناشناخته
خوراک: شکار بی‌مهرگان همانند سخت‌پوستان کوچک، گیاهان همچون جلبک‌ها و...
رنگ: به‌رنگ‌های گوناگون، با نوارهای افقی تیره در پهلوها
اندازه: بدن به درازای ۱۱ سانتی‌متر
ویژگی: بلنی دندان‌شمشیری سرکوتاه جانوری شب‌زی، دارای بدنی دراز، استوانه‌ای و بدون پولک با چشمانی بزرگ و دهانی رو به پایین، همچنین دارای باله‌های پشتی و مخرجی دراز، دارای ۲ دندان نیش بزرگ و زهراگین در آرواره‌ی پایینی (برای دفاع)، بیشتر زمان‌ها پنهان در سوراخ‌های لوله‌مانند یا پوسته یا صدف تُهی نرم‌تنان (این ماهی در لوله‌های جایگاه زندگی کرم‌های دریایی یا پوسته یا صدف تُهی نرم‌تنان لانه و تخم‌گذاری می‌کند.) و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: بلنی دندان‌شمشیری سرکوتاه

جانوران مهره‌دار - ماهیان: بلنی دندان‌شمشیری سرکوتاه

جانوران مهره‌دار - ماهیان: بلنی دندان‌شمشیری سرکوتاه

جانوران مهره‌دار - ماهیان: بلنی دندان‌شمشیری سرکوتاه

جانوران مهره‌دار - ماهیان: بلنی دندان‌شمشیری سرکوتاه

۵
از ۵
۶ مشارکت کننده