جانوران مهره‌دار - ماهیان: ماهی پاک‌کننده‌ی دروغین

نام: ماهی پاک‌کننده‌ی دروغین False cleanerfish
نام علمی: Aspidontus taeniatus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: بلنی‌ماهی‌سانان
خانواده: بلنی‌های دندان‌شانه‌ای
سرده: Aspidontus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن (۲۳/۰۳ تا ۵/۳۳۲ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۲۵ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام
زندگانی: ناشناخته
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ناشناخته
خوراک: پولک، بافت و پوست بدن ماهیان زنده، زئوپلانکتون‌ها، گیاهان همچون جلبک‌ها و...
رنگ: آبی، با نوار افقی سیاه در پهلوها
اندازه: بدن به درازای ۱۱/۵ سانتی‌متر
ویژگی: ماهی پاک‌کننده‌ی دروغین جانوری شب‌زی، دارای بدنی دراز، استوانه‌ای و بدون پولک با چشمانی بزرگ و دهانی رو به پایین، همچنین دارای باله‌های پشتی و مخرجی دراز، بیشتر زمان‌ها پنهان در سوراخ‌های لوله‌مانند (این ماهی در زمان ترس در لوله‌های جایگاه زندگی کرم‌های دریایی پنهان می‌شود.)، توانمند به تقلید از رفتار ماهیان پاک‌کننده (این ماهی همچون یک ماهی پاک‌کننده به ماهیان بزرگ‌تر نزدیک شده و با روشی ناجوانمردانه چهره یا باله‌ی آنان را گاز می‌گیرد. ماهیان پاک‌کننده ماهیانی هستند که انگل‌های بدن ماهیان بزرگ‌تر را خورده و آنان را پاک‌سازی می‌کنند.) و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: ماهی پاک‌کننده‌ی دروغین

جانوران مهره‌دار - ماهیان: ماهی پاک‌کننده‌ی دروغین

جانوران مهره‌دار - ماهیان: ماهی پاک‌کننده‌ی دروغین

جانوران مهره‌دار - ماهیان: ماهی پاک‌کننده‌ی دروغین

جانوران مهره‌دار - ماهیان: ماهی پاک‌کننده‌ی دروغین

۵
از ۵
۱۴ مشارکت کننده