جانوران مهره‌دار - ماهیان: بلنی نیش‌دار دورنگ

نام: بلنی نیش‌دار دورنگ Bicolour fangblenny
نام علمی: Plagiotremus laudandus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: بلنی‌ماهی‌سانان
خانواده: بلنی‌های دندان‌شانه‌ای
سرده: Plagiotremus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن (۲۳/۰۳ تا ۵/۳۳۲ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۳۰ متری آب‌های گرمسیری غرب اقیانوس‌های آرام
زندگانی: ناشناخته
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ناشناخته
خوراک: پولک، بافت و پوست بدن ماهیان زنده و...
رنگ: به‌رنگ‌های گوناگون ولی بیشتر خاکستری-آبی در نیمه‌ی جلویی و زردرنگ در نیمه‌ی پشتی، دارای نواری تیره بر روی باله‌ی پشتی
اندازه: بدن به درازای ۸ سانتی‌متر
ویژگی: بلنی نیش‌دار دورنگ جانوری شب‌زی، دارای بدنی دراز، استوانه‌ای و بدون پولک با چشمانی بزرگ و دهانی رو به پایین، همچنین دارای باله‌های پشتی و مخرجی دراز و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: بلنی نیش‌دار دورنگ

جانوران مهره‌دار - ماهیان: بلنی نیش‌دار دورنگ

جانوران مهره‌دار - ماهیان: بلنی نیش‌دار دورنگ

جانوران مهره‌دار - ماهیان: بلنی نیش‌دار دورنگ

جانوران مهره‌دار - ماهیان: بلنی نیش‌دار دورنگ

۵
از ۵
۲ مشارکت کننده