جانوران مهره‌دار - ماهیان: صندوق‌ماهی هموار شرقی

نام: صندوق‌ماهی هموار شرقی Eastern smooth boxfish
نام علمی: Anoplocapros inermis
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: چهاردندان‌سانان
خانواده: Aracanidae
سرده: Anoplocapros
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۱۰ تا ۳۰۰ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام
زندگانی: ناشناخته
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ناشناخته
خوراک: شکار بی‌مهرگان همچون سخت‌پوستان و...
رنگ: زرد کم‌رنگ تا قهوه‌ای در پشت و سفید در شکم، با خال‌های زرد تیره تا قهوه‌ای تیره
اندازه: بدن به درازای ۳۷ سانتی‌متر
ویژگی: صندوق‌ماهی هموار شرقی دارای بدنی مستطیل‌گونه و پوشیده با لایه‌ای سخت و استخوانی، دارای پوزه‌ای دراز، دهانی کوچک و زهری در پوست، همچنین دارای باله‌های پشتی و مخرجی کوچک در پشت بدن و در کنار باله‌ی دُمی و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: صندوق‌ماهی هموار شرقی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: صندوق‌ماهی هموار شرقی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: صندوق‌ماهی هموار شرقی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: صندوق‌ماهی هموار شرقی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: صندوق‌ماهی هموار شرقی

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده