جانوران مهره‌دار - ماهیان: ببرماهی آفریقایی

نام: ببرماهی آفریقایی African tigerfish
نام علمی: Hydrocynus vittatus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: تتراسانان
زیرراسته: Characoidei
خانواده: تتراهای آفریقایی
سرده: Hydrocynus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی کرتاسه‌ی پیشین (۱۴۵ تا ۱۰۰/۵ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودها و دریاچه‌های زیر صحرای بزرگ آفریقا
زندگانی: ۸ سال (دربند ۱۰ تا ۱۵ سال)
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ناشناخته
خوراک: شکار ماهیان همچون سیکلید، گاوماهی‌، کپورماهی، گربه‌ماهی و...
رنگ: نقره‌ای، با نوارهای باریک و افقی سیاه و باله‌ی دُمی سرخ رنگ
اندازه: وزن ۲۸ کیلوگرم، بدن به درازای ۱۰۵ سانتی‌متر برای نرها و ۷۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها
ویژگی: ببرماهی آفریقایی جانوری تنهازیست ولی در زمان شکار گروه‌زیست، دارای بدنی کشیده، دوک‌مانند و پوشیده از پولک، از انگشت‌شمارترین ماهیان آب شیرین با توانایی شکار پرندگان در حال پرواز همچون چلچله و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: ببرماهی آفریقایی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: ببرماهی آفریقایی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: ببرماهی آفریقایی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: ببرماهی آفریقایی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: ببرماهی آفریقایی

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده