جانوران مهره‌دار - ماهیان: تترای باله‌بلند

نام: تترای باله‌بلند Long-fin tetra
نام علمی: Brycinus longipinnis
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: تتراسانان
زیرراسته: Characoidei
خانواده: تتراهای آفریقایی
سرده: Brycinus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی کرتاسه‌ی پیشین (۱۴۵ تا ۱۰۰/۵ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودهای کشورهای غرب قاره‌ی آفریقا (از گامبیا تا جمهوری دموکراتیک کنگو)
زندگانی: ۳ تا ۵ سال
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ۲۸۰۰ تخم (با ۶ تا ۷ روز زمان زاده شدن)
خوراک: شکار بی‌مهرگان همچون سخت‌پوستان، حشرات و لارو آنان، گیاهان همچون جلبک و...
رنگ: نقره‌ای با درخشندگی سبز یا قهوه‌ای در پشت و سفید در شکم، با نواری تیره بر روی ساقه‌ی دُم
اندازه: بدن به درازای ۱۶/۴ سانتی‌متر
ویژگی: تترای باله‌بلند یا تترای باله‌بلند آفریقایی African long-finned tetra، جانوری تنهازیست یا گروه‌زیست ولی در دسته‌هایی کوچک، دارای بدنی کشیده، فشرده، دوک‌مانند و پوشیده از پولک، همچنین ماهی نر دارای باله‌ی پشتی و مخرجی بلند و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تترای باله‌بلند

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تترای باله‌بلند

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تترای باله‌بلند

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تترای باله‌بلند

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تترای باله‌بلند

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده