جانوران مهره‌دار - ماهیان: ماهی بشقابی

نام: ماهی بشقابی Plate fish
نام علمی: Bothus lunatus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: کفشک‌ماهی‌سانان
زیرراسته: Pleuronectoidei
خانواده: کفشک‌ماهیان چپ‌روی
سرده: Bothus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی پالئوسن (۶۵/۵ تا ۵۵/۸ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۱۰۰ متری (بیشتر ۱ تا ۲۰ متری) آب‌های گرمسیری اقیانوس اطلس
زندگانی: ناشناخته
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ناشناخته
خوراک: شکار ماهیان کوچک و بی‌مهرگان کف‌زی و...
رنگ: خاکستری، قهوه‌ای یا برنزه با خال‌های گل‌مانند آبی در پهلوی بالایی و روشن در پهلوی زیرین
اندازه: بدن به درازای ۴۶ سانتی‌متر
ویژگی: ماهی بشقابی جانوری تنهازیست، کف‌زی و شب‌زی، دارای بدنی پهن، بیضی‌گونه و پوشیده از پولک، همچنین دارای باله‌های پشتی و مخرجی دراز، کشیده شده از باله‌ی دُمی تا سر، توانا به پنهان‌سازی بدن با دگرگون کردن رنگ آن در ۲ تا ۸ ثانیه (برابر با پیرامون خود)، دارای چشمانی بیرون‌زده در پهلوی چپ بدن (این ماهی بر روی پهلوی راست خود در بستر دریا می‌خوابد و هر دو چمشمانش در پهلوی چپ بدن جای دارند. این ماهی در زمان زمایش و نوزادی مانند دیگر ماهیان شنا می‌کند، ولی کم‌کم شنای آن به خوابیده دگرگون می‌شود. چشمان این ماهی نیز در آغاز زندگی مانند دیگر ماهیان در دو سوی بدنش جای دارند، ولی هر چه که به بلوغ نزدیک می‌شود، چشم دیگرش که کاربردی نداشته و در زیر بدنش جای دارد، به پهلوی روی بدن و نیم‌رخ رو به آب آن کوچ می‌کند تا هر دو چشم به‌کار گرفته شوند.) و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: ماهی بشقابی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: ماهی بشقابی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: ماهی بشقابی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: ماهی بشقابی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: ماهی بشقابی

۵
از ۵
۱۱ مشارکت کننده