جانوران مهره‌دار - ماهیان: سرجنت بیکر

نام: سرجنت بیکر Sergeant baker
نام علمی: Latropiscis purpurissatus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: لوله‌سانان
زیرراسته: Synodontoidei
خانواده: پرچم‌بالگان
سرده: Latropiscis
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۲۵۰ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری جنوب غربی اقیانوس آرام
زندگانی: ناشناخته
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ناشناخته
خوراک: شکار ماهیان کوچک، بی‌مهرگان کف‌زی همچون سخت‌پوستان، نرم‌تنان و...
رنگ: سرخ تا ارغوانی در پشت و پهلوها و سفید گراینده به زرد در شکم
اندازه: بدن به درازای ۶۰ سانتی‌متر
ویژگی: سِرجِنت بِیکِر جانوری تنهازیست، دارای بدنی دراز، کم‌وبیش فشرده و پوشیده از پولک، همچنین دارای باله‌ی پشتی کشیده و باله‌های سینه‌ای بزرگ برای تکاپوی بهتر در بستر آب و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: سرجنت بیکر

جانوران مهره‌دار - ماهیان: سرجنت بیکر

جانوران مهره‌دار - ماهیان: سرجنت بیکر

جانوران مهره‌دار - ماهیان: سرجنت بیکر

جانوران مهره‌دار - ماهیان: سرجنت بیکر

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده