جانوران مهره‌دار - ماهیان: سرپایین راه‌راه

نام: سرپایین راه‌راه Striped headstander
نام علمی: Anostomus anostomus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: تتراسانان
زیرراسته: Characoidei
خانواده: دهان‌بالایان
سرده: Anostomus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی کرتاسه‌ی پیشین (۱۴۵ تا ۱۰۰/۵ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری حوضه‌ی رودهای اورینوکو و آمازون در آمریکای جنوبی
زندگانی: ۵ تا ۱۰ سال
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ناشناخته
خوراک: گیاهان آب‌زی، همچنین شکار بی‌مهرگان همچون سخت‌پوستان کوچک، حشرات آبزی، کرم‌ها و...
رنگ: زرد تا صورتی، با ۳ نوار افقی تیره و باله‌هایی سرخ‌رنگ
اندازه: بدن به درازای ۱۶ تا ۲۰ سانتی‌متر
ویژگی: سرپایین راه‌راه جانوری گروه‌زیست، دارای بدنی دراز و پوشیده از پولک، همچنین دارای سری کوچک و پوزه‌ای نوک‌تیز با دهانی کوچک و روبه‌بالا، دارای رفتار حرکتی سر به پایین در هنگام شنا (بیشتر زمان‌ها سر این ماهی رو به پایین است.) و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: سرپایین راه‌راه

جانوران مهره‌دار - ماهیان: سرپایین راه‌راه

جانوران مهره‌دار - ماهیان: سرپایین راه‌راه

جانوران مهره‌دار - ماهیان: سرپایین راه‌راه

جانوران مهره‌دار - ماهیان: سرپایین راه‌راه

۵
از ۵
۱۸ مشارکت کننده