جانوران مهره‌دار - ماهیان: سرپایین مرمری

نام: سرپایین مرمری Marbled headstander
نام علمی: Abramites hypselonotus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: تتراسانان
زیرراسته: Characoidei
خانواده: دهان‌بالایان
سرده: Abramites
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی کرتاسه‌ی پیشین (۱۴۵ تا ۱۰۰/۵ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری حوضه‌ی رودهای اورینوکو، آمازون، پاراگوئه و پارانا در آمریکای جنوبی
زندگانی: ۵ تا ۱۰ سال
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ناشناخته
خوراک: گیاهان آب‌زی، همچنین شکار بی‌مهرگان همچون سخت‌پوستان کوچک، کرم‌ها و...
رنگ: کرم تا قهوه‌ای روشن، با ۷ تا ۹ نوار عمودی تیره
اندازه: بدن به درازای ۱۳ تا ۱۴ سانتی‌متر
ویژگی: سرپایین مرمری جانوری گروه‌زیست، دارای بدنی کشیده و پوشیده از پولک، همچنین دارای سر و دهانی کوچک با پوزه‌ای نوک‌تیز، دارای رفتار حرکتی سر به پایین در هنگام شنا (بیشتر زمان‌ها سر این ماهی رو به پایین است.) و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: سرپایین مرمری

جانوران مهره‌دار - ماهیان: سرپایین مرمری

جانوران مهره‌دار - ماهیان: سرپایین مرمری

جانوران مهره‌دار - ماهیان: سرپایین مرمری

جانوران مهره‌دار - ماهیان: سرپایین مرمری

۵
از ۵
۱۱ مشارکت کننده