جانوران مهره‌دار - ماهیان: شیشه‌ماهی پورت جکسون

نام: شیشه‌ماهی پورت جکسون Port Jackson glassfish
نام علمی: Ambassis jacksoniensis
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: سوف‌ماهی‌سانان
زیرراسته: حلواماهی‌واران
خانواده: شیشه‌ماهیان آسیایی
سرده: Ambassis
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۶ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری جنوب غربی اقیانوس آرام و نهرهای شرق کشور استرالیا
زندگانی: ناشناخته
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ناشناخته
خوراک: شکار زئوپلانکتون‌ها و...
رنگ: نقره‌ای
اندازه: بدن به درازای ۷ سانتی‌متر
ویژگی: شیشه‌ماهی پورت جکسون جانوری گروه‌زیست در دسته‌هایی بزرگ، دارای بدنی بیضی‌گونه، کم‌وبیش فشرده و پوشیده از پولک، همچنین دارای بدنی شفاف (استخوان‌ها و اندام‌های درون بدن این ماهی نمایان است.) و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: شیشه‌ماهی پورت جکسون

جانوران مهره‌دار - ماهیان: شیشه‌ماهی پورت جکسون

جانوران مهره‌دار - ماهیان: شیشه‌ماهی پورت جکسون

جانوران مهره‌دار - ماهیان: شیشه‌ماهی پورت جکسون

جانوران مهره‌دار - ماهیان: شیشه‌ماهی پورت جکسون

۵
از ۵
۶ مشارکت کننده