جانوران مهره‌دار - ماهیان: شاه‌ماهی استرالیایی

نام: شاه‌ماهی استرالیایی Australian herring
نام علمی: Arripis georgianus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: سوف‌ماهی‌سانان
زیرراسته: سوف‌ماهی‌واران
خانواده: Arripidae
سرده: آزادماهی استرالیا
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی کرتاسه‌ی پسین (۱۰۰/۵ تا ۶۶ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۵۰ متری آب‌های گرمسیری شرق اقیانوس هند
زندگانی: ۷ سال
سن بلوغ: ۲ تا ۳ سالگی
زادآوری: ۵۰۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰۰ تخم
خوراک: شکار ماهیان کوچک همچون اخترماهی، موتوماهی، منقارماهی و شگ‌ماهی، همچنین میگو و...
رنگ: سبز در پشت و نقره‌ای در شکم، با نوارهای عمودی تیره (جوانان دارای نوارهای عمودی طلایی)، همچنین نوک‌های باله‌ی دُمی به‌رنگ سیاه
اندازه: وزن ۸۰۰ گرم، بدن به درازای ۴۱ سانتی‌متر
ویژگی: شاه‌ماهی استرالیایی جانوری تنهازیست یا گروه‌زیست در دسته‌هایی بزرگ، دارای بدنی کشیده، کم‌وبیش فشرده و پوشیده از پولک و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: شاه‌ماهی استرالیایی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: شاه‌ماهی استرالیایی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: شاه‌ماهی استرالیایی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: شاه‌ماهی استرالیایی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: شاه‌ماهی استرالیایی

۵
از ۵
۱۱ مشارکت کننده