جانوران مهره‌دار - ماهیان: زنبورماهی خال‌چشمی

نام: زنبورماهی خال‌چشمی Ocellated waspfish
نام علمی: Apistus carinatus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: عقرب‌ماهی‌سانان
زیرراسته: Scorpaenoidei
خانواده: زنبورماهیان
سرده: Apistus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۱۴ تا ۶۰ متری (بیشتر ۱۵ تا ۵۰ متری) آب‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام
زندگانی: ناشناخته
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ناشناخته
خوراک: شکار ماهیان کوچک و...
رنگ: خاکستری گراینده به آبی در پشت و روشن در شکم، دارای باله‌ی سینه‌ای زرد و لکه‌ای چشم‌مانند به‌رنگ سیاه بر روی باله‌ی خاردار پشتی
اندازه: بدن به درازای ۱۰ تا ۲۰ سانتی‌متر
ویژگی: زنبورماهی خال‌چشمی جانوری شب‌زی، دارای بدنی بیضی‌گونه و پوشیده از پولک، همچنین دارای سبیل‌هایی بر روی چهره برای یافتن خوراک در شن و ماسه، دارای باله‌های سینه‌ای بزرگ برای تکاپوی بهتر در بستر آب و دفاع (این ماهی در زمان ترس، باله‌ی سینه‌ای بزرگ و زردرنگ خود را که بخش بالایی آن درخشان و روشن است باز می‌کند تا شکارچیان را دور نگاه دارد.)، همچنین دارای باله‌هایی با خارهای نیرومند و زهردار (برای دفاع)، دارای سبیل‌هایی بر روی چهره برای یافتن خوراک در شن و ماسه و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: زنبورماهی خال‌چشمی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: زنبورماهی خال‌چشمی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: زنبورماهی خال‌چشمی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: زنبورماهی خال‌چشمی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: زنبورماهی خال‌چشمی

۵
از ۵
۱۲ مشارکت کننده