جانوران مهره‌دار - ماهیان: گیش آبی

نام: گیش آبی Blue runner
نام علمی: Caranx crysos
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: سوف‌ماهی‌سانان
زیرراسته: سوف‌ماهی‌واران
خانواده: گیش‌ماهیان
سرده: شاه‌گیش
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۱۰۰ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری اقیانوس اطلس
زندگانی: ۱۱ سال
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: شمار تخم‌ها ناشناخته (با ۴۱۰۰۰ تا ۱۵۴۶۰۰۰ تخم در هر فصل تخم‌ریزی)
خوراک: شکار ماهیان کوچک، بی‌مهرگان همچون سخت‌پوستان و...
رنگ: سبز گراینده به آبی تا سبز زیتونی در پشت و خاکستری نقره‌ای تا برنجی در شکم
اندازه: وزن ۵ کیلوگرم، بدن به درازای ۷۰ سانتی‌متر
ویژگی: گیش آبی یا شاه‌گیش نوارآبی Bluestripe jack یا شاه‌گیش دُم‌سفت Hardtail jack، جانوری تنهازیست یا گروه‌زیست ولی در دسته‌هایی کوچک، دارای بدنی کشیده، فشرده، دوک‌مانند و پوشیده از پولک، همچنین دارای باله‌های پشتی و مخرجی داس‌مانند و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گیش آبی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گیش آبی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گیش آبی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گیش آبی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گیش آبی

۵
از ۵
۱۱ مشارکت کننده