جانوران مهره‌دار - ماهیان: شاه‌گیش بزرگ

جانوران مهره‌دار - ماهیان: شاه‌گیش بزرگ

جانوران مهره‌دار - ماهیان: شاه‌گیش بزرگ

نام: شاه‌گیش بزرگ Giant trevally
نام علمی: Caranx ignobilis
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: گیش‌ماهی‌سانان
خانواده: گیش‌ماهیان
سرده: شاه‌گیش‌ها
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۱۰ تا ۱۸۸ متری آب‌های گرمسیری دریای سرخ و اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا گروه‌جزیره‌ی هاوایی و جزیره‌های مارکیز وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
زندگانی: ۲۵ سال
سن بلوغ: ۳ تا ۴ سالگی
زادآوری: تخم‌گذار، شمار تخم‌ها ناشناخته
خوراک: شکار ماهیان همچون ده‌باله‌ی خال‌خالی، طوطی‌ماهی‌ها، زمردماهی‌ها و مارماهی‌ها، شکار بی‌مهرگان همانند سخت‌پوستان، سرپایان، دوجورپایان، نرم‌تنان، خرچنگ‌ها، میگوها، شاه‌میگوها، میگوی آخوندکی، ماهی مرکب و هشت‌پا، همچنین شکار پرستودریایی پشت‌سیاه
شکارگران: آدمی
رنگ: خاکستری-نقره‌ای تا سیاه در پشت و کم‌رنگ‌تر در شکم، دارای باله‌های خاکستری تا سیاه، برخی دارای خال‌های سیاه در سراسر بدن
اندازه: وزن ۸۰ کیلوگرم، بدن به درازای ۱۷۰ سانتی‌متر
درباره‌ی جانور: شاه‌گیش بزرگ یا شاه‌ماهی بزرگ Giant kingfish، بزرگ‌ترین گونه‌ی سرده‌ی شاه‌گیش‌ها است. همچنین شاه‌گیش بزرگ جانوری دریازی و شب‌زی است. این جانوران بدنی کشیده، کم‌وبیش فشرده، دوکی‌مانند و پوشیده از پولک دارند. همچنین آنان ۲ باله‌ی پشتی و باله‌ی دُمی دوشاخه دارند. شاه‌گیش‌های بزرگ دارای پیشانی شیب‌دار و باله‌های پشتی و مخرجی داس‌مانند هستند.
بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
نگاره: Nikolai Vladimirov - Papahānaumokuākea

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۵ مشارکت کننده