جانوران مهره‌دار - ماهیان: شاه‌گیش بزرگ

نام: شاه‌گیش بزرگ Giant trevally
نام علمی: Caranx ignobilis
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: سوف‌ماهی‌سانان
زیرراسته: سوف‌ماهی‌واران
خانواده: گیش‌ماهیان
سرده: شاه‌گیش
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۱۰ تا ۱۸۸ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام
زندگانی: ۲۵ سال
سن بلوغ: ۳ تا ۴ سالگی
زادآوری: ناشناخته
خوراک: شکار ماهیان کوچک، بی‌مهرگان همچون سخت‌پوستان، سرپایان، نرم‌تنان و...
رنگ: خاکستری-نقره‌ای در پشت و کم‌رنگ‌تر در شکم، با باله‌های خاکستری تا سیاه و گاهی زرد
اندازه: وزن ۸۰ کیلوگرم، بدن به درازای ۱۷۰ سانتی‌متر
ویژگی: شاه‌گیش بزرگ یا شاه‌ماهی بزرگ Giant kingfish، بزرگ‌ترین ماهی سرده‌ی شاه‌گیش، جانوری شب‌زی و تنهازیست، دارای بدنی کشیده، فشرده و پوشیده از پولک، همچنین دارای پیشانی کم‌وبیش شیب‌دار و باله‌های پشتی و مخرجی داس‌مانند و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: شاه‌گیش بزرگ

جانوران مهره‌دار - ماهیان: شاه‌گیش بزرگ

جانوران مهره‌دار - ماهیان: شاه‌گیش بزرگ

جانوران مهره‌دار - ماهیان: شاه‌گیش بزرگ

جانوران مهره‌دار - ماهیان: شاه‌گیش بزرگ

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده