جانوران مهره‌دار - ماهیان: شاه‌گیش چشم‌اسبی

نام: شاه‌گیش چشم‌اسبی Horse-eye jack
نام علمی: Caranx latus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: سوف‌ماهی‌سانان
زیرراسته: سوف‌ماهی‌واران
خانواده: گیش‌ماهیان
سرده: شاه‌گیش
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۱۴۰ متری (بیشتر ۰ تا ۲۰ متری) آب‌های نیمه‌گرمسیری اقیانوس اطلس
زندگانی: ناشناخته
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ناشناخته
خوراک: شکار ماهیان کوچک، بی‌مهرگان همچون سخت‌پوستان و...
رنگ: آبی تیره تا آبی-نقره‌ای در پشت و سفید نقره‌ای تا طلایی در شکم، با باله‌ی دُمی زرد رنگ
اندازه: وزن ۱۳/۴ کیلوگرم، بدن به درازای ۶۰ سانتی‌متر (گاه تا ۱۰۰ سانتی‌متر)
ویژگی: شاه‌گیش چشم‌اسبی یا شاه‌گیش چشم‌درشت Big-eye jack، جانوری تنهازیست یا گروه‌زیست ولی در دسته‌هایی کوچک، دارای بدنی کشیده، فشرده، دوک‌مانند و پوشیده از پولک، همچنین دارای چشمانی درشت و باله‌های پشتی و مخرجی داس‌مانند و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: شاه‌گیش چشم‌اسبی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: شاه‌گیش چشم‌اسبی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: شاه‌گیش چشم‌اسبی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: شاه‌گیش چشم‌اسبی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: شاه‌گیش چشم‌اسبی

۵
از ۵
۱۱ مشارکت کننده