جانوران مهره‌دار - ماهیان: شاه‌گیش سیاه

نام: شاه‌گیش سیاه Black trevally
نام علمی: Caranx lugubris
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: سوف‌ماهی‌سانان
زیرراسته: سوف‌ماهی‌واران
خانواده: گیش‌ماهیان
سرده: شاه‌گیش
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۱۲ تا ۳۵۴ متری (بیشتر ۲۴ تا ۶۵ متری) آب‌های نیمه‌گرمسیری همه‌ی اقیانوس‌های جهان
زندگانی: ناشناخته
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ناشناخته
خوراک: شکار ماهیان کوچک، بی‌مهرگان همچون سخت‌پوستان، نرم‌تنان و...
رنگ: زیتونی، قهوه‌ای، خاکستری یا سیاه در پشت و خاکستری-آبی در شکم، با باله‌هایی خاکستری تا سیاه
اندازه: وزن ۱۸ کیلوگرم، بدن به درازای ۷۰ سانتی‌متر (گاه تا ۱۰۰ سانتی‌متر)
ویژگی: شاه‌گیش سیاه یا شاه‌ماهی سیاه Black kingfish، جانوری تنهازیست یا گروه‌زیست ولی در دسته‌هایی کوچک با نزدیک به ۳۰ ماهی، دارای بدنی کشیده، فشرده و پوشیده از پولک، همچنین دارای باله‌های پشتی و مخرجی داس‌مانند، دارای پیشانی شیب‌دار و دهانی بزرگ‌تر از دیگر گونه‌های سرده‌ی شاه‌گیش و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: شاه‌گیش سیاه

جانوران مهره‌دار - ماهیان: شاه‌گیش سیاه

جانوران مهره‌دار - ماهیان: شاه‌گیش سیاه

جانوران مهره‌دار - ماهیان: شاه‌گیش سیاه

جانوران مهره‌دار - ماهیان: شاه‌گیش سیاه

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده