جانوران مهره‌دار - ماهیان: شاه‌گیش باله‌آبی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: شاه‌گیش باله‌آبی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: شاه‌گیش باله‌آبی

نام: شاه‌گیش باله‌آبی Bluefin trevally
نام علمی: Caranx melampygus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: گیش‌ماهی‌سانان
خانواده: گیش‌ماهیان
سرده: شاه‌گیش‌ها
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۱۹۰ متری آب‌های گرمسیری دریای سرخ و اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا جزیره‌های پیت‌کرن (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا) در قاره‌ی اقیانوسیه، کرانه‌های جزیره‌های ریوکیوی کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا گروه‌جزیره‌ی کالدونیای نو (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه و همچنین کرانه‌های کشور مکزیک در غرب آمریکای شمالی تا پاناما در غرب آمریکای مرکزی)
زندگانی: ۲۴ سال
سن بلوغ: ۲ سالگی
زادآوری: تخم‌گذار، ۵۰۰۰۰ تا ۴۲۷۰۰۰۰ تخم در هر فصل تخم‌ریزی
خوراک: شکار ماهیان همچون زمردماهی‌ها، بزماهی‌ها، طوطی‌ماهی‌ها و تیبرماهی‌ها، بی‌مهرگان همانند سخت‌پوستان، سرپایان، جورپایان، میگو، میگوی آخوندکی، خرچنگ، هشت‌پا و ماهی مرکب
شکارگران: آدمی
رنگ: برنجی-نقره‌ای در پشت و سفید نقره‌ای در شکم، دارای خال‌های آبی-سیاه در پهلوها، همچنین دارای باله‌های پشتی، مخرجی و دُمی آبی و باله‌های شکمی و سینه‌ای سفید گراینده به زرد 
اندازه: وزن ۴۳/۵ کیلوگرم، بدن به درازای ۱۱۷ سانتی‌متر
درباره‌ی جانور: شاه‌گیش باله‌آبی یا شاه‌ماهی باله‌آبی Bluefin kingfish یا جک باله‌آبی Bluefin jack، جانوری دریازی و شب‌زی است. این جانوران بدنی کشیده، فشرده، دوکی‌مانند و پوشیده از پولک دارند. همچنین آنان ۲ باله‌ی پشتی و باله‌ی دُمی دوشاخه دارند. شاه‌گیش‌های باله‌آبی دارای باله‌های پشتی و مخرجی داس‌مانند هستند.
بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
نگاره: Mauritius100 - Jo McLure

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۶ مشارکت کننده