جانوران مهره‌دار - ماهیان: شاه‌گیش باله‌آبی

نام: شاه‌گیش باله‌آبی Bluefin trevally
نام علمی: Caranx melampygus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: سوف‌ماهی‌سانان
زیرراسته: سوف‌ماهی‌واران
خانواده: گیش‌ماهیان
سرده: شاه‌گیش
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۱۹۰ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام
زندگانی: ۲۴ سال
سن بلوغ: ۲ سالگی
زادآوری: شمار تخم‌ها ناشناخته (با ۵۰۰۰۰ تا ۴۲۷۰۰۰۰ تخم در هر فصل تخم‌ریزی)
خوراک: شکار ماهیان کوچک همچون زمردماهی، بُزماهی، طوطی‌ماهی و تیبرماهی، بی‌مهرگان همچون سخت‌پوستان و سرپایان و...
رنگ: نقره‌ای-برنجی در پشت و سفید نقره‌ای در شکم، با خال‌های آبی-سیاه، دارای باله‌های پشتی، مخرجی و دُمی آبی و باله‌های شکمی و سینه‌ای سفید گراینده به زرد
اندازه: وزن ۴۳/۵ کیلوگرم، بدن به درازای ۸۰ سانتی‌متر (گاه تا ۱۱۷ سانتی‌متر)
ویژگی: شاه‌گیش باله‌آبی یا شاه‌ماهی باله‌آبی Bluefin kingfish، جانوری تنهازیست یا گروه‌زیست ولی در دسته‌هایی کوچک، دارای بدنی کشیده، فشرده، دوک‌مانند و پوشیده از پولک، همچنین دارای باله‌های پشتی و مخرجی داس‌مانند و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: شاه‌گیش باله‌آبی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: شاه‌گیش باله‌آبی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: شاه‌گیش باله‌آبی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: شاه‌گیش باله‌آبی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: شاه‌گیش باله‌آبی

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده