جانوران مهره‌دار - ماهیان: گیش‌ماهی برنجین

نام: گیش‌ماهی برنجین Brassy trevally
نام علمی: Caranx papuensis
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: سوف‌ماهی‌سانان
زیرراسته: سوف‌ماهی‌واران
خانواده: گیش‌ماهیان
سرده: شاه‌گیش
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۵۰ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام
زندگانی: ناشناخته
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ناشناخته
خوراک: شکار ماهیان کوچک، بی‌مهرگان همچون سخت‌پوستان، ماهی مرکب و...
رنگ: برنجی تا زرد گراینده به سبز در پشت و سفید نقره‌ای در شکم، با خال‌های سیاه کوچک و باله‌هایی تیره و زرد رنگ
اندازه: وزن ۶/۴ کیلوگرم، بدن به درازای ۸۸ سانتی‌متر
ویژگی: گیش‌ماهی برنجین یا شاه‌ماهی برنجین Brassy kingfish، جانوری تنهازیست یا گروه‌زیست ولی در دسته‌هایی کوچک، دارای بدنی کشیده، فشرده، دوک‌مانند و پوشیده از پولک، همچنین دارای باله‌های پشتی و مخرجی داس‌مانند و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گیش‌ماهی برنجین

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گیش‌ماهی برنجین

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گیش‌ماهی برنجین

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گیش‌ماهی برنجین

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گیش‌ماهی برنجین

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده