جانوران مهره‌دار - ماهیان: شاه‌گیش نوارآبی

نام: شاه‌گیش نوارآبی Blue-striped cavalla
نام علمی: Caranx ruber
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: سوف‌ماهی‌سانان
زیرراسته: سوف‌ماهی‌واران
خانواده: گیش‌ماهیان
سرده: شاه‌گیش
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۳۵ متری (بیشتر ۰ تا ۲۲ متری) آب‌های نیمه‌گرمسیری غرب اقیانوس اطلس
زندگانی: ناشناخته
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: شمار تخم‌ها ناشناخته (با ۶۷۰۰۰ تا ۲۳۱۰۰۰ تخم در هر فصل تخم‌ریزی)
خوراک: شکار ماهیان کوچک، بی‌مهرگان همچون سخت‌پوستان، سرپایان و...
رنگ: خاکستری یا آبی گراینده به خاکستری در پشت و سفید در شکم، دارای نواری افقی به‌رنگ طلایی-قهوه‌ای گراینده به سیاه همراه با نواری آبی‌رنگ در راستای پشت
اندازه: وزن ۶/۸ کیلوگرم، بدن به درازای ۶۹ سانتی‌متر
ویژگی: شاه‌گیش نوارآبی یا کاربونِرو Carbonero، جانوری تنهازیست یا گروه‌زیست در دسته‌هایی بزرگ، دارای بدنی کشیده، فشرده، دوک‌مانند و پوشیده از پولک، همچنین دارای باله‌های پشتی و مخرجی داس‌مانند و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: شاه‌گیش نوارآبی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: شاه‌گیش نوارآبی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: شاه‌گیش نوارآبی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: شاه‌گیش نوارآبی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: شاه‌گیش نوارآبی

۵
از ۵
۱۵ مشارکت کننده