جانوران مهره‌دار - ماهیان: گیش‌ماهی چشم‌درشت

نام: گیش‌ماهی چشم‌درشت Bigeye trevally
نام علمی: Caranx sexfasciatus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: سوف‌ماهی‌سانان
زیرراسته: سوف‌ماهی‌واران
خانواده: گیش‌ماهیان
سرده: شاه‌گیش
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۱۴۶ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام
زندگانی: ناشناخته
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ناشناخته
خوراک: شکار ماهیان کوچک، بی‌مهرگان همچون سخت‌پوستان، سرپایان، شکم‌پایان، عروس دریایی و...
رنگ: زیتونی-نقره‌ای تا سبز-آبی در پشت و سفید-نقره‌ای در شکم، با باله‌ی پشتی تیره و نوک سفید
اندازه: وزن ۱۸ کیلوگرم، بدن به درازای ۱۲۰ سانتی‌متر
ویژگی: گیش‌ماهی چشم‌درشت جانوری شب‌زی و گروه‌زیست در دسته‌هایی بزرگ با نزدیک به ۱۵۰۰ ماهی، دارای بدنی کشیده، فشرده، دوک‌مانند و پوشیده از پولک، همچنین دارای چشمانی درشت و باله‌های پشتی و مخرجی داس‌مانند و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گیش‌ماهی چشم‌درشت

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گیش‌ماهی چشم‌درشت

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گیش‌ماهی چشم‌درشت

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گیش‌ماهی چشم‌درشت

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گیش‌ماهی چشم‌درشت

۵
از ۵
۱۳ مشارکت کننده