جانوران مهره‌دار - ماهیان: ماهی تفنگچی نوارتیره

نام: ماهی تفنگچی نوارتیره Dark-banded fusilier
نام علمی: Pterocaesio tile
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: سوف‌ماهی‌سانان
زیرراسته: سوف‌ماهی‌واران
خانواده: ماهیان تفنگچی
سرده: کبودباله‌ها
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۶۰ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام
زندگانی: ناشناخته
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ناشناخته
خوراک: پلانکتون‌ها و...
رنگ: قهوه‌ای در پشت و صورتی تا سرخ در شکم، دارای یک نوار افقی پهن به‌رنگ آبی در راستای پهلوها (از پوزه تا باله‌ی پشتی)، همچنین دارای یک نوار افقی باریک به‌رنگ سیاه در راستای پهلوها (از پوزه تا پایان لوب بالایی باله‌ی دُمی)، یک نوار باریک سیاه نیز در لوب پایینی باله‌ی دُمی
اندازه: بدن به درازای ۲۱ تا ۳۰ سانتی‌متر
ویژگی: ماهی تفنگچی نوارتیره یا ماهی تفنگچی نوار آبی Blue-streak fusilier، جانوری روزگرد و گروه‌زیست در دسته‌هایی بزرگ، دارای بدنی کشیده، کم‌وبیش فشرده، دوک‌مانند و پوشیده از پولک، همچنین دارای دهانی کوچک و چشمانی بزرگ و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: ماهی تفنگچی نوارتیره

جانوران مهره‌دار - ماهیان: ماهی تفنگچی نوارتیره

جانوران مهره‌دار - ماهیان: ماهی تفنگچی نوارتیره

جانوران مهره‌دار - ماهیان: ماهی تفنگچی نوارتیره

جانوران مهره‌دار - ماهیان: ماهی تفنگچی نوارتیره

۵
از ۵
۷ مشارکت کننده