جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی حلقه‌دم

نام: جراح‌ماهی حلقه‌دم Ringtail surgeonfish
نام علمی: Acanthurus blochii
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: سوف‌ماهی‌سانان
زیرراسته: جراح‌ماهی‌واران
خانواده: جراح‌ماهیان
سرده: جراح‌ماهی
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۲ تا ۱۵ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام
زندگانی: ۳۵ سال
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ناشناخته
خوراک: گیاهان همچون جلبک‌ها و...
رنگ: خاکستری گراینده به آبی، با خال‌های قهوه‌ای زیتونی، دارای لکه‌ای زرد در پشت چشم و حلقه‌ای سفید بر روی باله‌ی دُمی
اندازه: بدن به درازای ۴۵ سانتی‌متر
ویژگی: جراح‌ماهی حلقه‌دُم جانوری تنهازیست یا گروه‌زیست ولی در دسته‌هایی کوچک، دارای بدنی فشرده، بیضی‌گونه و پوشیده از پولک، همچنین دارای دهانی کوچک و خارهایی تیز در باله‌ی دمی (برای دفاع) و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی حلقه‌دم

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی حلقه‌دم

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی حلقه‌دم

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی حلقه‌دم

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی حلقه‌دم

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده