جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی دراز

نام: جراح‌ماهی دراز Elongate surgeonfish
نام علمی: Acanthurus mata
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: سوف‌ماهی‌سانان
زیرراسته: جراح‌ماهی‌واران
خانواده: جراح‌ماهیان
سرده: جراح‌ماهی
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۵ تا ۱۰۰ متری (بیشتر ۵ تا ۴۵ متری) آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام
زندگانی: ۲۳ سال
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ناشناخته
خوراک: پلانکتون‌ها و...
رنگ: خاکستری یا قهوه‌ای با خط‌های افقی آبی، دارای لب بالایی زرد و همچنین نوار افقی زرد در پیرامون چشم‌ها
اندازه: بدن به درازای ۵۰ سانتی‌متر
ویژگی: جراح‌ماهی دراز یا جراح‌ماهی خط آبی Blue-lined surgeonfish، جانوری روزگرد و تنهازیست یا گروه‌زیست ولی در دسته‌هایی کوچک، دارای بدنی فشرده، بیضی‌گونه و پوشیده از پولک، همچنین دارای دهانی کوچک و خارهایی تیز در باله‌ی دمی (برای دفاع) و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی دراز

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی دراز

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی دراز

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی دراز

جانوران مهره‌دار - ماهیان: جراح‌ماهی دراز

۵
از ۵
۶ مشارکت کننده