جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی دماغ‌سیاه

نام: کوسه‌ی دماغ‌سیاه Blacknose shark
نام علمی: Carcharhinus acronotus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: غضروف‌ماهیان
راسته: درنده‌کوسه‌سانان
خانواده: درنده‌کوسه‌ماهیان
سرده: کوسه‌های تیزبینی
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EN) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی لوتتین (۴۸/۶ تا ۴۰/۴ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۹ تا ۶۴ متری آب‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری غرب اقیانوس اطلس
زندگانی: ۱۶ تا ۱۹ سال
سن بلوغ: ۴ تا ۷ سالگی
زادآوری: ۱ تا ۶ نوزاد (با ۹ تا ۱۲ ماه زمان بارداری)
خوراک: شکار ماهیان استخوانی همچون سنجاق‌ماهی، شوریده‌ماهی، شانک‌ماهی، موتوماهی، صندوق‌ماهی و خارپشت‌ماهی، همچنین سرپایان و...
رنگ: قهوه‌ای یا خاکستری گراینده به سبز یا زرد در پشت و سفید در شکم، جوان‌ترها دارای پوزه‌ای با نوک سیاه
اندازه: وزن ۱۰ تا ۱۹ کیلوگرم، بدن به درازای ۱/۳ تا ۲ متر
ویژگی: کوسه‌ی دماغ‌سیاه کوسه‌ای تخم‌گذار زنده‌زا، جانوری شب‌زی و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری و خوردن لاشه‌های بزرگ گروه‌زیست، دارای دهانی بزرگ و بدنی پوشیده از پولک، در بینایی و بویایی بسیار نیرومند، دارای گیرنده‌های الکتریکی بر روی سر (این کوسه می‌تواند میدان‌های الکتریکی پیرامون ماهیان دیگر را ردیابی کرده و آنان را شکار کند، همچون ماهیانی که در زیر ماسه‌ها پنهان شده‌اند.)، همچنین دارای دندان‌ها و آرواره‌هایی پُرتوان، با توانایی جایگزینی دندان‌های از دست داده یا شکسته (کوسه‌ها در زندگی کم‌وبیش ۱۰۰۰ دندان از دست می‌دهند.) و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی دماغ‌سیاه

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی دماغ‌سیاه

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی دماغ‌سیاه

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی دماغ‌سیاه

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی دماغ‌سیاه

۵
از ۵
۵ مشارکت کننده