جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی نوک‌نقره‌ای

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی نوک‌نقره‌ای

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی نوک‌نقره‌ای

نام: کوسه‌ی نوک‌نقره‌ای Silvertip shark
نام علمی: Carcharhinus albimarginatus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: غضروف‌ماهیان
راسته: درنده‌کوسه‌سانان
خانواده: درنده‌کوسه‌ماهیان
سرده: کوسه‌های تیزبینی
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی لوتتین (۴۸/۶ تا ۴۰/۴ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۸۰۰ متری (بیشتر ۲۰ تا ؟ متری) آب‌های گرمسیری دریای سرخ و اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا و کشورهای جزیره‌ای ماداگاسکار، سیشل، موریس و گروه‌جزیره‌ی چاگوس (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا) تا گروه‌جزیره‌ی توآموتو وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
زندگانی: ۲۵ سال
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: زنده‌زا، ۱ تا ۱۱ نوزاد، با ۱۲ ماه زمان بارداری
خوراک: شکار ماهیان استخوانی همچون ماهی خال‌خالی، هامورها، ماهی‌های تن، چرب‌گوشت‌ها، فانوس‌ماهی‌ها، پرنده‌ماهی‌ها، زمردماهی‌ها و کفشک‌ماهی‌های بنیادین، همچنین گاهی سفره‌ماهی‌ها، کوسه‌های کوچک و هشت‌پا
شکارگران: آدمی و کوسه‌های بزرگ‌تر
رنگ: آبی-خاکستری با درخشندگی برنزی در پشت و سفید در شکم، دارای باله‌هایی با نوک سفید
اندازه: وزن ۱۶۲/۲ کیلوگرم، بدن به درازای ۳۰۰ سانتی‌متر (ماده‌ها بزرگ‌ترند.)
درباره‌ی جانور: کوسه‌ی نوک‌نقره‌ای جانوری دریازی و شب‌زی است. همچنین این کوسه به‌جز زمان زادآوری، جانوری تنهازیست است. این جانوران بدنی کشیده و پوشیده از پولک دارند. همچنین آنان پوزه‌ای نوک‌دار و دهانی بزرگ و زیرین دارند. چشم‌های این کوسه‌ها درشت و دارای پلک درونی هستند. این پلک‌ها توانایی باز و بسته شدن دارند. کوسه‌های نوک‌نقره‌ای ۵ شکاف آبششی و ۲ باله‌ی پشتی دارند. باله‌ی پشتی نخست از باله‌ی پشتی دوم بسیار بزرگ‌تر است. این کوسه‌ها باله‌ی دُمی دگرباله‌ای یا هتروسرکال (ناهمسان) دارند. در لوب بالایی باله‌ی دُمی آنان، یک بریدگی دیده می‌شود. کوسه‌های نوک‌نقره‌ای دارای حس شنوایی، بویایی و بینایی نیرومندی هستند. همچنین آنان بر روی سرشان گیرنده‌های الکتریکی دارند. این کوسه‌ها می‌توانند میدان‌های الکتریکی پیرامون ماهیان دیگر را ردیابی و آنان را شکار کنند؛ همچون ماهیانی که در زیر ماسه‌ها پنهان شده‌اند. کوسه‌های نوک‌نقره‌ای دارای دندان‌ها و آرواره‌هایی پُرتوان هستند. آنان می‌توانند دندان‌های از دست داده یا شکسته‌ی خود را با دندان‌های تازه جایگزین کنند.
بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - fishbase
نگاره: Michaels Bubbles - Michaels Bubbles

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۵ مشارکت کننده