جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی نوک‌نقره‌ای

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی نوک‌نقره‌ای

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی نوک‌نقره‌ای

نام: کوسه‌ی نوک‌نقره‌ای Silvertip shark
نام علمی: Carcharhinus albimarginatus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: غضروف‌ماهیان
راسته: درنده‌کوسه‌سانان
خانواده: درنده‌کوسه‌ماهیان
سرده: کوسه‌های تیزبینی
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی لوتتین (۴۸/۶ تا ۴۰/۴ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۸۰۰ متری (بیشتر ۲۰ تا ؟ متری) آب‌های گرمسیری دریای سرخ و اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا و کشورهای جزیره‌ای ماداگاسکار، سیشل، موریس و گروه‌جزیره‌ی چاگوس (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا) تا گروه‌جزیره‌ی توآموتو وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
زندگانی: ۲۵ سال
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: زنده‌زا، ۱ تا ۱۱ نوزاد، با ۱۲ ماه زمان بارداری
خوراک: شکار ماهیان استخوانی همچون ماهی خال‌خالی، هامورها، ماهی‌های تن، چرب‌گوشت‌ها، فانوس‌ماهی‌ها، پرنده‌ماهی‌ها، زمردماهی‌ها و کفشک‌ماهی‌های بنیادین، همچنین گاهی سفره‌ماهی‌ها، کوسه‌های کوچک، هشت‌پا و...
شکارگران: آدمی و کوسه‌های بزرگ‌تر
رنگ: آبی-خاکستری با درخشندگی برنزی در پشت و سفید در شکم، دارای باله‌هایی با نوک سفید
اندازه: وزن ۱۶۲/۲ کیلوگرم، بدن به درازای ۳۰۰ سانتی‌متر (ماده‌ها بزرگ‌ترند.)
ویژگی: کوسه‌ی نوک‌نقره‌ای جانوری دریازی، شب‌زی و تنهازیست، دارای بدنی کشیده و پوشیده از پولک، همچنین دارای پوزه‌ای نوک‌دار، دهانی بزرگ و زیرین و چشمانی درشت با پلک درونی (این پلک‌ها توانایی باز و بسته شدن دارند.)، دارای ۵ شکاف آبششی و دو باله‌ی پشتی (باله‌ی پشتی نخست از باله‌ی پشتی دوم بسیار بزرگ‌تر است.)، همچنین دارای باله‌ی دُمی دگرباله‌ای یا هتروسرکال (ناهمسان) با یک بریدگی در لوب بالایی، در شنوایی، بینایی و بویایی بسیار نیرومند، دارای گیرنده‌های الکتریکی بر روی سر (کوسه‌ها می‌توانند میدان‌های الکتریکی پیرامون ماهیان دیگر را ردیابی و آنان را شکار کنند، همچون ماهیانی که در زیر ماسه‌ها پنهان شده‌اند.)، دارای دندان‌ها و آرواره‌هایی پُرتوان، با توانایی جایگزینی دندان‌های از دست داده یا شکسته (کوسه‌ها در زندگی‌شان کم‌وبیش ۱۰۰۰ دندان از دست می‌دهند.) و...
بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۳ مشارکت کننده