جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی نوک‌نقره‌ای

نام: کوسه‌ی نوک‌نقره‌ای Silvertip shark
نام علمی: Carcharhinus albimarginatus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: غضروف‌ماهیان
راسته: درنده‌کوسه‌سانان
خانواده: درنده‌کوسه‌ماهیان
سرده: کوسه‌های تیزبینی
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (VU) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی لوتتین (۴۸/۶ تا ۴۰/۴ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۸۰۰ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام
زندگانی: ۲۵ سال
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ۱ تا ۱۱ نوزاد (با ۱۲ ماه زمان بارداری)
خوراک: شکار ماهیان استخوانی همچون ماهی خال‌خالی، هامور، ماهی تُن، فانوس‌ماهی، پرنده‌ماهی، زمردماهی و کفشک‌ماهی، همچنین گاهی سفره‌ماهی، کوسه‌های کوچک، هشت‌پا و...
رنگ: آبی-خاکستری با درخشندگی برنزی در پشت و سفید در شکم، دارای باله‌هایی با نوک سفید
اندازه: وزن ۱۶۲ کیلوگرم، بدن به درازای ۲ تا ۳ متر
ویژگی: کوسه‌ی نوک‌نقره‌ای کوسه‌ای تخم‌گذار زنده‌زا، جانوری شب‌زی و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری و خوردن لاشه‌های بزرگ گروه‌زیست، دارای دهانی بزرگ و بدنی پوشیده از پولک، در بینایی و بویایی بسیار نیرومند، دارای گیرنده‌های الکتریکی بر روی سر (این کوسه می‌تواند میدان‌های الکتریکی پیرامون ماهیان دیگر را ردیابی کرده و آنان را شکار کند، همچون ماهیانی که در زیر ماسه‌ها پنهان شده‌اند.)، همچنین دارای دندان‌ها و آرواره‌هایی پُرتوان، با توانایی جایگزینی دندان‌های از دست داده یا شکسته (کوسه‌ها در زندگی کم‌وبیش ۱۰۰۰ دندان از دست می‌دهند.) و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی نوک‌نقره‌ای

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی نوک‌نقره‌ای

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی نوک‌نقره‌ای

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی نوک‌نقره‌ای

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی نوک‌نقره‌ای

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده